Verdieping Complementaire Zorg en Angst, Depressie, Vermoeidheid en Slapen in de Palliatieve Fase

Verdieping Complementaire Zorg en Angst, Depressie, Vermoeidheid en Slapen in de Palliatieve Fase

Verdiepingsdag voor professionals in de zorg (voorkennis op het gebied van complementaire zorg is vereist).

Complementaire Zorg en Angst, Depressie, Vermoeidheid en Slapen in de Palliatieve Fase

Ben jij verpleegkundige of andere zorgprofessional en heb je te maken met patiënten in de palliatieve fase? Heb je al basiskennis op het gebied van complementaire zorg? Dan is deze verdiepingsdag vast iets voor jou.

Wanneer ernstig zieken en hun naasten het nieuws te horen krijgen dat er geen genezing mogelijk is en het einde van het leven na kortere of langere tijd in zicht gaat komen, kun je nog steeds een grote of kleine maar niet minder belangrijke rol spelen in het fysiek, maar vooral ook emotioneel en spiritueel welzijn.
Bij sommige ziekten is de progressie langzaam en gaat iemand geleidelijk achteruit. Maar ook kan de progressie snel en het ziekbed heftig zijn – soms door de aard van de ziekte, soms vanwege het (te) laat ontdekt worden, of allebei.

Soms volgen verlieservaringen zich snel op. Je telkens moeten aanpassen kan zeer uitputtend zijn. Naarmate het familiale en sociale vangnet steviger is, kunnen getroffenen en hun naasten zich vaak beter aanpassen. Het kunnen omgaan met emoties is afhankelijk van persoonlijkheid, de beleving van ziekte en sterven in een bredere context, achter grond, ervaringen, levensbeschouwelijke aspecten, cultuur, religie, opvattingen, normen en waarden. We zien bij patiënten vaak angsten optreden, maar ook somberheid en depressieve gevoelens, stress, vermoeidheid en slaapklachten.

Complementaire zorg, zoals het werken met geurige essentiële oliën, aanraking en massage, maar ook ontspanningstechnieken en AquaZorg, zoals een warm voetbad, kunnen een grote bijdrage leveren aan de coping mechanismen van patiënten en hun naasten. Ontspanning, aandacht voor het gezonde en het (her)vinden van de eigen krachtbronnen zijn hierbij de doelen.

In deze Verdiepingsdag is hier volop aandacht voor. Aansluitend op de betreffende IKNL richtlijnen worden de onderwerpen angst, depressie, vermoeidheid en slaapproblemen uitgediept en gekeken waar complementaire zorg waardevol kan zijn, zoals verdamping van geschikte essentiële oliën, aanraking en massage, warme kompressen en andere watertoepassingen en natuurlijk ontspanningsoefeningen. Deze vormen van zorg kunnen een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.
Geuren hebben een bewezen effect op de stemming en gemoedstoestanden. Van massage kan een fijne nabijheid en geruststelling uitgaan, terwijl een voetenbad diep kan helpen ontspannen. Met ontspanningstechnieken help je patiënten weer enige controle terug te krijgen, zodat zij op die manier wat rust en welbevinden kunnen ervaren. Uiteraard is er sterk aandacht voor het afwegen van de voordelen van de interventies tegen de eventuele nadelen. Je bereidt een eigen massageolie en oefent diverse vaardigheden.

Data:

  • In overleg c.q. incompany op aanvraag.

Lokatie:

  • In overleg.

Investering:

  • 129 euro p/p (btw vrijgesteld). Inclusief zijn een uitgebreide reader, alle hoogwaardige materialen en koffie/thee.

Inhoud verzorgd door Kicozo, accreditatie wordt bij voldoende deelnemers aangevraagd voor 6 punten.

Aanmelden: uitsluitend via info@kicozo.nl.

PS:  Je ontvangt een inschrijfformulier. Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/