Jaaropleiding Oncologie Wernhout 2025

Januari – December 2025 (juli-aug vrij)
hybride (theorie online, praktijk op de Kicozo campus Wernhout)
Geaccrediteerd (V&VN) met 96 punten.

start op dinsdag 7 januari 2025

Ben jij…

  • degene die patienten met kanker maximaal bij wil staan met geïntegreerde zorg voor nog meer welzijn en comfort?
  • professional in de zorg (thuiszorg, verpleeghuis, hospice, ziekenhuis)?
  • verpleegkundige, ervaren (min. niv.3) verzorgende of andere professional aan het bed?
  • degene die altijd al affiniteit had met complementaire zorg en/of met geurige oliën uit de aromatherapie?
  • degene die gaat voor extra kwaliteit van zorg, van leven en van sterven voor patienten (en hun naasten)?
  • degene die zoekt naar verdieping – eventueel na eerdere basiscursussen CZ – om echt met vertrouwen Aromazorg, Aquazorg, Massage en Ontspanningstechnieken in te kunnen zetten en door te geven?
  • degene die knowhow en vaardigheden wil verkrijgen om dit te bereiken en een jaar intensief bezig wil zijn met Complementaire Zorg in de Oncologie?
  • iemand die graag wil leren van excellente leraren op hun vakgebied?
  • die vrouw of man die zichzelf en haar/zijn zorgvragers het beste wil geven dat CZ te bieden heeft?

Als het antwoord “ja” is, dan is deze intensieve opleiding echt jouw ding! In 16 lesdagen (incl. destillatiedag) en een (optionele, maar aan te bevelen) examendag leer je veilig, verantwoord en effectief met AromaZorg, Aquazorg, Massage en Ontspanning voor mensen met kanker om te gaan en jouw zorgvragers het beste te geven Integrative Nursing te bieden heeft. Met relatief eenvoudige, maar goed doordachte, pragmatische en evidence based handvatten leer je jouw zorg nog beter te maken op vele gebieden.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor en gericht op de dagelijkse zorg, complementair aan de bestaande zorg, met een breed werkend maar beperkt en dus hanteerbaar aantal oliën, waarvan veel gebaseerd op evidence en experience, met direct inpasbare toepassingen. Daarnaast doe je ook kennis op omtrent fysiologie en pathologie en complementaire zorg bij symptomen, bijwerkingen en belangrijke thema’s binnen de oncologie. De lesdagen bestaan uit boeiend gebrachte online theorie, gevolgd door een praktijkles met veel aandacht voor eigen bereidingen, het oefenen van toepassingen, werken met uitgekiende protocollen en het uitwerken van casuïstieken.

Wil je ook het diploma in ontvangst kunnen nemen, dan behoort een examen en het schrijven van een eindwerk schrijven tot dit jaar, waarin je jouw visitekaartje maakt en laat zien hoeveel meer je kunt betekenen voor patienten en voor je werk c.q. organisatie met integrale zorg in de oncologie.

Verplichte literatuur: het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk; M. Kerkhof; te koop bij Kicozo via info@kicozo.nl.

De opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 personen) van start.

Accreditatie bij V&VN Kwaliteitsregister voor 96 punten (!)

De theoretische gedeelten worden online gegeven, afgewisseld met praktijkdagen op de Kicozo campus.

Programma

Dag 1 Kicozo campus – dinsdag 7 januari

Introductie:
Kennismaken met elkaar
Uitleg over:
– Klinisch Redeneren
– De verdere lessen en casuïstiek uitwerkingen
– De praktijkdagen
– Je eindwerk

De Materia AroMedica van 2025 (beknopte bespreking essentiele olien).

Dag 2 Online – dinsdag 21 januari

Winningsmethoden (theorie), Inhoudsstoffen & Veiligheid.

Dag 3 Kicozo campus – dinsdag 11 februari

Basisolie & Basisstoffen; Toepassingsmogelijkheden.

Dag 4 Kicozo campus – dinsdag 11 maart

Massagedag.

 

Dag 5 Online – dinsdag 25 maart

Pijn, Pijnmechanismen en passende interventies (Aromazorg, Aquazorg, Ontspanningstechnieken).

Dag 6 Kicozo campus – dinsdag 8 april

Aromazorg bereidingen en Aquazorg toepassingen bij Pijn.

Dag 7 Online – dinsdag 13 mei

Geurbeleving; Angst, stress, depressie, slapen: de mogelijkheden.

Dag 8 Kicozo campus – dinsdag 3 juni

Praktijkdag angst, stress, depressie, slapen – bereidingen en toepassingen.

 

Dag 9 Online – dinsdag 17 juni

Spijsvertering, Longen & Luchtwegen.

Dag 10 Online – dinsdag 9 september

Waar sta je nu – proef.

Dag 11 Kicozo campus – dinsdag 16 september

Praktijkdag Mondzorg, Misselijkheid, Obstipatie, Longen & luchtwegen.

Dag 12Destillatiedag – zaterdag (!) 20 september!

De winning van essentiele olien door destillatie (hoort bij dag 1 en 2 maar wordt in september gegeven).

Dag 13 Online – dinsdag 30 september

Huidzorg Basis, theorie huid & wond, vaatcomplicaties in de oncologie.

Dag 14 Kicozo campus – dinsdag 28 oktober

Huid- & Wondzorg (en Vaatzorg) Praktijkdag

Dag 15 Online – dinsdag 11 november

Palliatieve en terminale zorg theorie.
Voorbereiding afstuderen.

Dag 16 Kicozo campus – dinsdag 25 november

Praktijkdag Palliatieve en terminale zorg.

 

Praktische informatie

LOKATIE: Wernhout (N.Br) online / op de mooie locatie van Kicozo in Wernhout (NBr)

AANVANG 7 januari 2025

LAATSTE LES 25 november 2025

TIJDEN: 09.00 – 16.00 uur

EXAMENDAG & DIPLOMERING (maandag!) 15 december 2025.

Dagen: dinsdagen, van 9u tot ca. 16u, mede afhankelijk van de (school)vakantieperioden en feestdagen. Wijzigingen in het programma uitdrukkelijk voorbehouden. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Maximaal 14 deelnemers.

INVESTERING voor deze opleiding, incl. examen: 2499 euro* (btw vrijgesteld).
* Per e-factuur met betaalverzoek te voldoen door de cursist. Betaling in termijnen is eveneens (op voorwaarden) mogelijk.
Uiteraard kunnen we ook een formele factuur naar je organisatie sturen tegen een kleine bijdrage in de administratiekosten.

Alle lesmaterialen en readers tijdens de lesdagen zijn inclusief. Je kunt tijdens de praktijklessen c.q. -dagen alle materialen dus oliën, basisstoffen, flesjes, etc gebruiken die bij de betreffende les horen. Verder de hele dag koffie/thee etc in Wernhout beschikbaar. Boterhammetjes zelf meebrengen.

Exclusief zijn: aanschaf van verdere materialen en het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk bij Kicozo voor 79,95 euro (verplichte literatuur).

Accreditatie: accreditatie voor 96 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 96 contacturen en ca. 100 zelfstudie uren (dat laatste is mede afhankelijk van jou zelf).

Later kun je nog verdere verdiepingen/nascholingen volgen op het gebied van oncologie, palliatieve zorg, maar ook verloskunde, baby & mama, kinderen, etc.[/vc_column_text]

Deelname aan 80% van de lessen geeft recht op een deelnamecertificaat of deelname aan het examen voor het diploma “Deskundige AromaZorg in de Zorg”.
Je hebt bij niet slagen recht op een herexamen (tegen extra vergoeding van de kosten).
Accreditatie wordt aangevraagd bij voldoende deelnemers. Eenmaal aangemeld en behoudens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor inschrijvingen van individuele cursusten, rekenen we bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 25% annuleringskosten, tussen 2 maanden en 6 weken 50% en binnen 6 tot 4 weken voor aanvangsdatum 75%. Korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl.

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/

Deze opleiding sluit voor het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde aan op:

Zorgvrager gebonden taken

Kerntaak: verpleegkundige diagnosen stellen.

Competenties: Verkrijgen van grondige kennis over de basisprincipes van het werken met essentiële oliën, CO2 extracten, basisstoffen, etc. in verschillende toestanden en applicatiemogelijkheden, indicaties en contra-indicaties, mogelijke interacties, neveneffecten.
Kerntaak: resultaten formuleren en verpleegkundige interventies kiezen.
Competenties: Leren doelen te vertalen naar interventies, gebruik makend van de laatste nieuwe inzichten op het gebied van aromazorg en de toepassing, in aanvulling op en in combinatie met de gangbare zorg. Leren interventies te kiezen die met hun werking, indicaties, contra-indicaties, neveneffecten en mogelijke interacties met reguliere en/of complementaire behandelingen passend zijn in de gegeven situatie.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de gehanteerde technieken (bereiden en toepassen aromatisch product) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Leren integreren van de interventies in de dagelijkse zorg.

Kerntaak: advies, instructie en voorlichting geven.

Competenties: Informatie en instructie kunnen geven over het zelf toepassen van geschikte interventies thuis of in de instelling (b.v. aanbrengen c.q. toedienen van het bereide product etc.). Advies bieden m.b.t. de te verwachten effecten en neveneffecten en instructies geven omtrent het aanpassen van de interventie (b.v. temperatuur aanpassen van het badwater, of de applicatietijd verkorten of verlengen). Advies geven wanneer deskundige assistentie ingeroepen dient te worden.

Professie gebonden taken

Kerntaak: deskundigheid in beroepsmatig handelen van collegae bevorderen.
Competenties: Instructies geven aan collega’s m.b.t. de aangereikte interventies in het kader van deze module, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

Deze opleiding sluit aan op het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde, maar door zijn diversiteit ook op nagenoeg alle andere beroepsdeelprofielen.

[/vc_column][/vc_row]