Home

Welcome to Kicozo
Knowledge Institute for Integrative & Complementary Care
(for ENGLISH see our English pages)

Welkom!

Van zorginstellingen en de thuiszorg wordt vandaag de dag veel gevraagd. Kwalitatief hoogstaande medische zorg, een omgeving waarin patiënten, bewoners, medewerkers en vrijwilligers zich goed kunnen voelen en waarin ruimte is voor persoonlijke aandacht. Tenslotte is de mens meer dan zijn ziekte of aandoening. Het is ook belangrijk aandacht te hebben voor het gezonde, voor aangename ervaringen, zelfredzaamheid en comfortzorg.

In de wereld van vandaag – we schrijven 2021, is het misschien nog wel belangrijker dan anders om de mens als geheel te bezien. Juist nu geeft optimale comfortzorg, vanuit het hart met aandacht voor kwetsbare patiënten en hun families, dat extra beetje aandacht en zorg geeft waar veel mensen naar snakken. Als CRKBO erkende onderwijsinstelling nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van cursisten en (hun) patiënten zeer serieus. In zowel de thuiszorg als de klinische setting kunnen we – ook met beschermingsmiddelen – met slimme en weinig inzet vragende middelen veel betekenen…

 

 

Elk mens, en vooral de zieke mens, verdient alle aandacht voor de gezondheid van lichaam en geest, voor lekker eten, prettige muziek, een geruststellende aanraking, een fijn gesprek of samen even stil zijn. Ook een zo aangenaam mogelijke omgeving om de dag en nacht in door te brengen is belangrijk. Dit geldt voor de patiënt die kortdurend in een ziekenhuis moet worden opgenomen net zozeer als voor de langdurig in een verzorgingshuis verblijvende oudere en het gehandicapte kind.

Complementaire zorg vindt een steeds belangrijker plaats binnen de zorg. Met complementaire zorg bedoelen we die zorg die tot doel heeft de basiszorg extra aan te vullen op manieren die uit de natuur komen of gebruik maken van de natuurlijke fysiologie van de mens.

 

 

Integratieve & complementaire zorg in de zorg gaat uit van de holistische visie op ziekte en gezondheid, waarbij aandacht is voor lichaam, geest en ziel met als insteek het bieden van totale zorg – ook wel Integrative Care of Integrative Nursing genoemd. Je hoort er dan ook steeds meer over: patiëntgerichte zorg, belevingsgerichte zorg, zintuigactivering, Integrative Medicine en Integrative Nursing (Care), healing environment en complementaire zorg.

Deze zorg is niet voorbehouden aan, maar wordt vaak wel geboden door verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals in thuiszorg en instelling. Ook zien we vaak vrijwilligers of mantelzorgers die het fijn vinden iets extra’s te doen.

 

Wie is Kicozo?

Kicozo is een diensten-, expertise- en opleidingscentrum voor integratieve en complementaire zorg door verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals in de zorg en helpt zorgprofessionals en zorgorganisaties. We bieden opleidingen en implementatie van diverse vormen van integratieve en complementaire zorg – Integrative Nursing, zoals AromaZorg, massage, AquaZorg en Ontspanningstechnieken.

In onze scholingen is  veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden. We bieden heldere readers of hand-outs en direct toepasbare handvatten die relatief eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd en laten de deelnemers ervaren hoe prettig het kan zijn de geboden technieken te ontvangen en te geven.

Ook bieden we trainingen aan vrijwilligers en mantelzorgers die graag net een extra beetje meer willen bieden aan de zorgvragers onder hun hoede.

Kicozo ontplooit activiteiten op het gebied van voorlichting en het delen van kennis en kunde op het gebied van integratieve en complementaire zorg in de zorg, zoals deelname aan symposia en congressen of voorlichting op scholen, aan zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Onze scholingen zijn nationaal en internationaal erkend en geaccrediteerd, door het Kwaliteitsregister V&V bijvoorbeeld en – waar van toepassing – het Verpleegkundig Specialistenregister.
Ook zijn onze scholingen geaccrediteerd door NAHA, een grote beroepsorganisatie voor aromatherapeuten in de VS.

Kicozo’s campus

Onze Kicozo campus is aangepast aan eventuele Covid omstandigheden. Daardoor kunnen wij met vertrouwen zeggen dat zolang de scholen normaal open zijn, onze scholingen veilig kunnen plaatsvinden als we allemaal rekening houden met elkaar en de richtlijnen.

 

 

Samen werken aan integratie van zorg

Kicozo werkt met tientallen zorgorganisaties samen zoals hospices, verpleeghuizen, woonzorgcentra en ziekenhuizen. Enkele voorbeelden zijn de hospices Laurens Cadenza, Bethlehem, Dignitas, Rozenheuvel, de Winde, Kuria, Breda, Nijkerk en IJsselstein, Hospice Middelburg en Goes en het Johannes Hospitium. Verder woonzorgcentra en verpleeghuizen zoals De Riethorst en De Kloosterhoeve, Stichting Groenhuysen (van wie wij de complementaire zorg opleider zijn), Slingedael, het Gulden Huis, Crabbehoff, Azora en vele anderen, alsmede diverse ziekenhuizen zoals het Antonius te Nieuwegein, het Amphia Ziekenhuis, Tjongerschans, Beatrix en het OLVG.
Tevens waarderen thuiszorgorganisaties als Buurtzorg, Thebe, TWB en Careijn en talloze anderen de praktijk gerichte opleidingen en goede begeleiding naderhand. Daarnaast werkt zij samen met collega’s en organisaties zoals het Van Praag Instituut, alsmede met V&VN Complementaire Zorg van wie Kicozo’s global director Madeleine Kerkhof adviseur is.

 

 

Excellente integratieve comfortzorg

Complementaire zorg is volgens Kicozo geen alternatieve zorg, maar transparante excellente en meestal natuurgerichte zorg als onderdeel van integratieve zorg in de zorginstelling en de thuiszorg.

Kicozo wil een bron van expertise en ervaring zijn, die in samenwerking met andere professionals criteria vaststelt voor veilig en aanvullend handelen op de gangbare zorg, zoveel mogelijk Evidence Based en in elk geval Best Practise.

 

Interview met Madeleine in oktober 2020 (Engels) door Melani Kovac, (initiatiefnemer van DropSmith, online support systeem voor aromatherapeuten). De ca. 30 minuten geven Madeleine’s grote passie voor veilige AromaZorg voor kwetsbare patiënten weer:
https://www.dropsmith.com/interview-madeleine-kerkhof/?fbclid=IwAR2uPs2hlDwGJ9edQFQtZstywuJe3Z8OkFqP4z1h0BPinSS_1VcEaLrIDI0

 

Eerde interview met Madeleine in 2018 (Engels)
Oprichter en gepassioneerd opleider Complementaire Zorg Madeleine Kerkhof-Wellhuner vertelt….

Je kunt overigens de opnamen nabestellen en leren van haar en veel andere experts, zie https://www.blendingsecrets.com/new-landing-page?fbclid=IwAR2SzArvmQ2t5AClhi_FNwROAYunDMP2VG3_7PG3hmzxGSfffs5AlB_ifio