Oncologie Basistraining en Jaaropleiding

Basistraining & Jaaropleiding

voor professionals in de zorg

Ben jij…

  • verpleegkundige, verpleegkundig specialist of andere zorgprofessional?
  • iemand die een start wil maken met het begeleiden van mensen met kanker met behulp van AromaZorg en toepassingen daarmee?
  • iemand die geboeid is door de aanvullende mogelijkheden die het werken met geurige essentiële oliën in de oncologie kan bieden, maar dit veilig en zo onderbouwd mogelijk wil doen?
  • degene die expert knowhow en vele vaardigheden wil verkrijgen om dit te bereiken?
  • iemand die graag (verder) wil leren van excellente en zeer ervaren docenten op hun vakgebied – Madeleine Kerkhof?

Als het antwoord “ja” is, dan zijn onderstaande Masterclasses helemaal op jou toegesneden. Na de scholingen ben je (nog beter) in staat om AromaZorg met diverse veilige toepassingen  (inhalatie, verdampen, massage, (voet)baden, etc) te kunnen verlenen, naast je rol in het (oncologie) vak, of in een consulenten cq. behandelpraktijk.

 

Basis Training (1 dag online, 1 dag praktijk)
Complementaire Zorg in de Oncologie 2-daagse

In deze training reik ik je op de Oncologie toegespitste beknopte en relatief makkelijk toepasbare kennis aan over de grote meerwaarde die Complementaire Zorg, dus het werken met essentiële oliën kan hebben voor mensen met kanker, voor bijvoorbeeld stress en angst, beter slapen, maar ook voor misselijkheid, pijn of fijne huidzorg.
De 1e dag kun je volgen vanuit je eigen stoel. Intensief? Ja, maar op zo’n boeiende en interactieve wijze dat je na die dag al in staat bent om die kennis om te gaan zetten in patiëntenwelzijn. De praktijkdag zet de puntjes op de i. Hierin ga je direct aan de slag met het bereiden van eenvoudige maar veilige en effectieve toepassingen en leert hoe ook andere slimme interventies veel comfort kunnen geven.
Denk aan aromatische inwrijvingen, aangename mondzorg, inhalers voor rustmomenten, maar ook een koolzuurvoetbad bij perifere neuropathie, opties voor obstipatie of misselijkheid, etc.
Met het geleerde kun je daarnaast ook voorlichting geven over slimme (zelf)zorg aan patiënten.

De scholing kent 14 contacturen en 4 uren zelfstudie (buiten oefenen van het geleerde).

Lestarief:
299 euro p/p (btw vrijgesteld i.v.m. CRKBO registratie)

Inclusief zijn alle hoogwaardige materialen, handout/reader, koffie en thee.

Data:

  • 7 november (online) en 21 november (Skills Update Veenendaal)

 

Daarnaast (of daarna) kun je je voor volgend jaar inschrijven voor de intensieve en boeiende:

Jaaropleiding Complementaire Zorg in de Oncologie.

Zie: https://www.kicozo.info/jaaropleiding-oncologie-wernhout-2025/

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Verpleegkundig Specialisten register bij voldoende deelnemers (min. 8). Eenmaal aangemeld en behoudens een bedenktijd van 14 dagen voor inschrijvingen van individuele cursisten, rekenen we bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 25% annuleringskosten, tussen 2 maanden en 6 weken 50% en binnen 6 tot 4 weken voor aanvangsdatum 75%. Korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl.

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Docent

Madeleine Kerkhof
Madeleine is de hoofddocent en directeur van Kicozo, het Kennisinstituut Integratieve en Complementaire Zorg. Zij heeft haar wortels in de verpleegkunde en is nu, bijna 25 jaar later, wereldwijd gerespecteerd expert op het gebied van Integrative Nursing, waarin zij scholingen en advies geeft over evidence en experience based complementaire zorg als onderdeel van integratieve zorg. Hoewel complementaire zorg in alle zorgsettingen ingezet kan worden zijn Madeleine’s speciale interessegebieden de meest kwetsbare patiënten, zoals ouderen, de oncologie en palliatieve en terminale zorg.
Madeleine en haar team spelen een sleutelrol bij de kennisoverdracht van evidence en experience based integratieve zorg in de zorg in Nederland en ver daarbuiten, van de VS tot Hong Kong.
Madeleine is lid van diverse afdelingen van V&VN en adviseur van de afdeling Complementaire Zorg, lid van Palliactief (NL), AHNA, EONS, AIA en NAHA (VS) en IAAMA (Aus). Zij was in 2019 genomineerd voor de prestigieuze Lifetime Achievement Award van de Alliance of International Aromatherapists (VS). Zij is een veel gevraagd spreker op conferenties over de hele wereld. Madeleine heeft diverse artikelen op haar naam staan in binnen- en buitenland en is de auteur van twee zeer gewaardeerde studieboeken voor zorgprofessionals, waaronder Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening (Kicozo 2013/2016), dat in 2015 in het Engels verscheen.
Haar boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg en Praktijk verscheen in mei 2020. Dit boek werd vertaald en aangevuld met recente informatie in 2023.
Ze is auteur van de onderdelen Aromazorg, Aquazorg en (deels) Massage van de nieuwe Handreiking Complementaire Zorg in de Palliatieve fase voor volwassenen en kinderen (Pallialine 2023).

 

 

Deze scholingen sluiten voor het beroepsdeelprofiel  Oncologie Verpleegkundige  aan op ondermeer:

Methodische zorgverlening

Kerntaak: verzamelen en interpreteren van gegevens. Competenties: verpleegkundige diagnoses (vlgs. Gordon) leren koppelen aan de voorgestelde interventie. Leren een gerichte (complementaire) anamnese af te nemen.

Kerntaak: plannen van zorg. Competenties: Nagaan in hoeverre gestreefd kan worden naar de oplossing van het probleem, het verzachten van het probleem of accepteren van geleide achteruitgang. (Daarbij leert de oncologieverpleegkundige te bepalen welke vorm van complementaire aromazorg hierbij aanvullende ondersteuning kan geven). In overleg met de zorgvrager het beoogde resultaat helder en inzichtelijk formuleert en wanneer de situatie verandert dit resultaat herformuleert. In samenhang met andere disciplines afstemming zoekt over beoogde resultaten (b.v. een complementair verpleegkundige of externe complementair behandelaar) interventies kiest, rekening houdend met de diagnose en bijbehorende kenmerken en factoren, het beoogde resultaat en factoren die hierop van invloed zijn, te verwachten neveneffecten en interacties. De keuze van interventies beargumenteert. De zorgvrager het belang van (complementaire) interventies uitlegt.

Kerntaak: uitvoeren van zorg. Competenties: Leren de geboden technieken (bereiden aromatisch product, geven van een massage, acupressuur, pakking, wikkel) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Verrichten van (complementaire) interventies, gebaseerd op een zo goed mogelijke lichamelijke conditie, zodat hij zo min mogelijk ongemak ervaart. Begeleiding van de zorgvrager bij het hervinden van een evenwicht tussen de gevolgen van de ziekte en de medische behandeling enerzijds en de eisen die hij stelt aan zijn leven en levensstijl anderzijds. De oncologieverpleegkundige begeleidt hem zodanig dat hij beter in staat is zijn problemen te hanteren, zich gesteund voelt en minder machteloos en meer samenhang in zijn leven ervaart. Complementaire interventies kunnen hierbij naadloos aansluiten.

 

Deze scholingen sluiten voor het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde aan op:

Zorgvrager gebonden taken

Kerntaak: verpleegkundige diagnosen stellen.
Competenties: Verkrijgen van grondige kennis over de basisprincipes van het werken met essentiële oliën, CO2 extracten, basisstoffen, etc. in verschillende toestanden en applicatiemogelijkheden, indicaties en contra-indicaties, mogelijke interacties, neveneffecten.
Kerntaak: resultaten formuleren en verpleegkundige interventies kiezen.
Competenties: Leren doelen te vertalen naar interventies, gebruik makend van de laatste nieuwe inzichten op het gebied van aromazorg en de toepassing, in aanvulling op en in combinatie met de gangbare zorg. Leren interventies te kiezen die met hun werking, indicaties, contra-indicaties, neveneffecten en mogelijke interacties met reguliere en/of complementaire behandelingen passend zijn in de gegeven situatie.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de gehanteerde technieken (bereiden en toepassen aromatisch product) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Leren integreren van de interventies in de dagelijkse zorg.

Kerntaak: advies, instructie en voorlichting geven.

Competenties: Informatie en instructie kunnen geven over het zelf toepassen van geschikte interventies thuis of in de instelling (b.v. aanbrengen c.q. toedienen van het bereide product etc.). Advies bieden m.b.t. de te verwachten effecten en neveneffecten en instructies geven omtrent het aanpassen van de interventie (b.v. temperatuur aanpassen van het badwater, of de applicatietijd verkorten of verlengen). Advies geven wanneer deskundige assistentie ingeroepen dient te worden.

Professie gebonden taken

Kerntaak: deskundigheid in beroepsmatig handelen van collegae bevorderen.
Competenties: Instructies geven aan collega’s m.b.t. de aangereikte interventies in het kader van deze module, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

Deze opleiding sluit aan op het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde, maar ook op de beroepsdeelprofielen palliatieve zorg.[/vc_column_text]