Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg – scholing

Complementaire zorg vindt een steeds belangrijker plaats binnen de palliatieve en terminale zorg. In de palliatieve zorg wordt de focus verlegd van genezen naar zoveel mogelijk welzijn en comfort – in het teken van leven – van de patiënt en diens naasten. Daarbij kan complementaire zorg een belangrijke aanvullende rol spelen op de standaard zorg.

 

Scholingen Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg

voor professionals in de zorg

 

Basisscholing Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg

Voor zorgprofessionals in het hospice, palliatieve unit, verpleeghuis, ziekenhuis of thuiszorg.

in deze scholing ga je met vier vormen van interventies aan de slag die aansluiten op fysieke symptomen, emotionele, sociale en spirituele behoeften van patiënten en hun naasten: AromaZorg – met goed gekozen essentiële oliën uit de aromazorg, aanraak- en ontspanningstechnieken maar ook toepassingen met AquaZorg – gebruik makend van het medium water.

Je maakt in deze fascinerende en praktijk gerichte dagen kennis met een klein maar breed werkend aantal essentiële oliën en leert om hier op een veilige manier met te werken door middel van verdamping, aanraking en massages, bij baden en kompressen. Met AromaZorg kun je veel comfort geven bij symptomen zoals pijn, misselijkheid of benauwdheid en ook goede mondzorg of huidzorg geven. Daarnaast zijn geuren van grote invloed op de stemming en kunnen veel betekenen voor mensen met angsten en gevoelens van somberheid, onrust of slaapproblemen. Geuren kunnen verder belangrijk bijdragen aan het verbeteren van de ambiance en ook leer je hoe je onaangename geuren laat verdwijnen.

Je leert met diverse AquaZorg toepassingen te werken, zoals een ontspannend kompres of voetenbad, of de buitengewoon effectieve Koele Buikwassing bij obstipatie.

Je oefent korte maar volledige hand- en voetmassages, die een fijne manier vormen om aandacht te hebben voor het gezonde, voor het nabij zijn en een bijzonder contactmoment te ervaren, die langdurig welbevinden geeft.

Ook bieden we handvatten rondom ontspanning en visualisatie.

We bieden je makkelijk toepasbare handvatten, ook voor moeilijke en ingrijpende situaties, die rechtstreeks aansluiten op de dagelijkse zorg. Uiteraard gaan we in op toepassing in de praktijk. In het praktisch gedeelte bereidt je verschillende producten zoals een een massage-olie, oefen je hand- en voetmassage, de buikwassing en leg je weldadige kompressen aan.

Een veel omvattende, maar toch handzame opleiding dus, verdeeld over drie fascinerende dagen.

Nadien kun je, aansluitend aan de IKNL richtlijnen desgewenst verdiepingscursussen complementaire palliatieve zorg volgen.

NB: ervaren vrijwilligers met een achtergrond in de zorg kunnen ook deelnemen. Kijk ook op onze site naar onze speciale cursussen voor minder in zorgtaken actieve vrijwilligers! En vraag verder naar de mogelijkheden voor een in-company scholing!

Data

  • donderdagen 16 september, 30 september en 7 oktober 2021, Kicozo, Wernhout (West-Brabant). Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur = VOL
  • dinsdagen 26 oktober, 16 november en 30 november 2021, Son Academy, Enschede. Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur.
  • dinsdagen 26 oktober, 16 november en 30 november 2021, Kicozo, Wernhout (West-Brabant). Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur.
  • dinsdagen 11 januari, 1 februari en 15 februari 2022, Kicozo, Veenendaal. Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur.

Investering:

  • 359 euro (btw vrijgesteld).

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V voor 18 punten.
De scholing kent 18 contacturen en ca. 10 zelfstudie uren.

Aanmelden:

Je kunt je opgeven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op https://www.kicozo.info/algemene-voorwaarden-kicozo/

 

Kicozo’s campus 

Onze Kicozo campus is aangepast aan eventuele Covid omstandigheden. Daardoor kunnen wij met vertrouwen zeggen dat zolang de scholen normaal open zijn, onze scholingen veilig kunnen plaatsvinden als we allemaal rekening houden met elkaar en de richtlijnen.

 

 

Basisscholing Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg – aanvulling op de Basisdag

Deze scholing breidt de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens de Kicozo Basisdag Complementaire Zorg uit met gerichte handvatten voor toepassingen in de palliatieve en terminale zorg.
Vanaf januari 2021 gaan we geleidelijk over op de vernieuwde opzet. Informatie volgt nog.

 

Scholing Complementaire Zorg voor Kinderen in de Palliatieve Fase.

Voor professionals in de zorg voor kinderen in alle settingen.

Ben je verpleegkundige, verzorgende of anderszins professional in de zorg? Werk je (regelmatig) met kinderen met een levensbedreigende of levensduur verkortende aandoening? Dan is deze nieuwe opleiding iets voor jou.

Complementaire zorg in de palliatieve zorg voor kinderen heeft overeenkomsten met die voor volwassenen, maar is ook duidelijk anders. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het overlijden van een kind raakt de meest existentiële angst van alle betrokkenen.

Aanvullende zorg kan veel betekenen voor zowel het kind als voor het gezin. Tijdens deze scholing leer je hoe je meer comfort kunt bieden aan de betrokkenen. Denk aan verdriet en angst, aan pijn en spasmen, misselijkheid, obstipatie en benauwdheid. Je leert te werken met enkele mooie essentiële oliën en basisstoffen uit de aromatherapie / aromazorg, met massage, aquazorg (kompressen, buikwassing) en ontspanningstechnieken. Met het geleerde kun je direct aan de slag, met kleine, makkelijk uit te voeren interventies voor groot welbevinden! Ook zul je aan ouders of andere betrokken eenvoudige interventies over kunnen dragen zodat zij meer handvatten krijgen om mee te helpen de zorg te verlenen, iets dat zij vaak enorm prettig vinden. Kortom: een waardevolle scholing met kleine maar fijne mogelijkheden om groot comfort te bereiken.

Lokatie: Kicozo, Wernhout (N.Br.)

Data:

  • Op verzoek.

Investering:

  • 259 euro p/p (btw vrijgesteld). Inclusief zijn alle hoogwaardige materialen, een reader, koffie en/of thee.

De scholing kent 12 contacturen en ca. 30 zelfstudie uren.

Aanmelden:

Je kunt je opgeven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op https://www.kicozo.info/algemene-voorwaarden-kicozo/

 

Deze scholing(en) sluit(en) voor het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde aan op:

Zorgvrager gebonden taken

Kerntaak: vaststellen van de behoefte/ mogelijkheden tot complementaire zorg.

Competenties: Leren een gerichte anamnese af te nemen bij de zorgvrager, aansluitend op de behoefte, eventuele al aanwezige zelfzorg en behandeling door (externe) complementaire behandelaar.

Kerntaak: verpleegkundige diagnosen stellen.

Competenties: Verkrijgen van grondige kennis over de basisprincipes van het werken met essentiële oliën en water in verschillende toestanden en applicatiemogelijkheden, indicaties en contra-indicaties, mogelijke interacties, neveneffecten, de koppeling met te stellen doelen van de interventies maken en het trainen en oefenen van de geboden technieken in de praktijk. Leren koppelen van specifieke verpleegkundige diagnosen aan het gebruik van essentiële oliën, aanraak- en watertechnieken in diverse aggregaatstoestanden (warmte/ koude, met/zonder compressie, met/zonder toevoeging van essentiële olie, etc.) en in diverse applicatiemethoden (pakking, wikkel) in samenhang met de toestand en wensen van de individuele zorgvrager.

Kerntaak: resultaten formuleren en verpleegkundige interventies kiezen.

Competenties: Leren doelen te vertalen naar interventies, gebruik makend van de laatste nieuwe inzichten op het gebied van aromazorg, aanraak- en watertechnieken en hun toepassingen, in aanvulling op en in combinatie met reguliere zorg. Leren interventies te kiezen die met hun werking, indicaties, contra-indicaties, neveneffecten en mogelijke interacties met reguliere en/of complementaire behandelingen passend zijn in de gegeven situatie.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de gehanteerde technieken (bereiden aromatisch product, geven van een massage, acupressuur, pakking, wikkel) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Leren integreren van de interventies in de dagelijkse zorg.

Kerntaak: advies, instructie en voorlichting geven.

Competenties: Informatie en instructie kunnen geven over het zelf toepassen van geschikte interventies thuis of in de instelling (b.v. kompres aanleggen, handmassage geven etc.). Advies bieden m.b.t. de te verwachten effecten en neveneffecten en instructies geven omtrent het aanpassen van de interventie (b.v. temperatuur aanpassen van het badwater, of de applicatietijd verkorten of verlengen). Advies geven wanneer deskundige assistentie ingeroepen dient te worden.

Professie gebonden taken

Kerntaak: deskundigheid in beroepsmatig handelen van collegae bevorderen.

Competenties: Instructies geven aan collega’s m.b.t. de aangereikte interventies in het kader van deze module, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

 

Ook op het beroepsdeelprofiel Palliatieve Zorg sluit(en) deze scholing(en) goed aan. Ondermeer:

Kerntaak: Kiezen en plannen van verpleegkundige interventies.

De verpleegkundige pz gebruikt een breed scala aan interventies om doelgerichte verandering in de situatie van de zorgvrager te bewerkstelligen. Deze kunnen in intensiteit variëren van het geheel overnemen van de zorg tot het ondersteunen van de zorgvrager door voorlichting. Verpleegkundigen in de palliatieve zorg bieden een geïntegreerd aanbod aan interventies en zij maken hierbij creatief gebruik van bestaande mogelijkheden. Met de zorgvrager en naasten overleggen over verschillende (complementaire) interventiemogelijkheden. (Complementaire) interventies kiezen en beargumenteren, afhankelijk van de gewenste zorgresultaten en van de mogelijkheden van de zorgvrager. Wanneer geprotocolleerde zorg niet mogelijk is daarover onderhandelt met betrokkenen. De keuze maken voor bepaalde interventies waarbij gebruik gemaakt wordt van (standaard) procedures en alternatieve / complementaire interventies volgens nieuwe procedures. Anticiperende interventies en evt. problematiek gerelateerd aan het ziekteproces, medicatie of situatie van de zorgvrager bespreekbaar maken met de zorgvrager.

Kerntaak: Verrichten van verpleegkundige interventies.

De verpleegkundige pz kan zorg verlenen in verschillende situaties, op uiteenlopende momenten, binnen verschillende instellingen en in de thuissituatie aan zorgvragers in de palliatieve fase. De (complementaire) interventies die zij verricht komen voort uit de vastgestelde verpleegkundige diagnoses en behoren tot het autonome aandacht- en competentiegebied van de verpleegkundige pz, het anticiperen op te verwachten problemen behorend bij de situatie van de zorgvrager en informatie die zij krijgt van andere betrokkenen. Observeren en signaleren – De behoeften van de zorgvrager, de veranderingen daarin of in de gezondheidstoestand herkennen, welzijn bedreigende factoren signaleert en deze adequaat analyseert en hierop intervenieert. Verlenen van verpleegkundige zorg – Zorg dragen voor comfort in (basis) zorgsituaties. Zij is hierbij in dialoog met de zorgvrager en zijn omgeving. De zorgverlening van het sociale netwerk ruimte geven en aanvullen. Adequaat reageren in onvoorziene situaties. Deskundig zijn in het creatief toepassen van standaardprocedures teneinde de interventies in het belang van de zorgvrager en zijn proces en relaties tot een van tevoren uitgesproken gewenst resultaat te brengen. De mogelijkheden en risico’s van verpleegkundige (complementaire) toepassingen kent. (Complementair) verpleegtechnisch handelen, dwz het uitvoeren van werkzaamheden gericht op symptoombestrijding. Hierdoor is het mogelijk om zorgvragers een nog zo optimaal mogelijk leven te bieden. Verpleegtechnisch handelen wordt uitsluitend toegepast om het welzijn en comfort van de zorgvrager te verhogen. Inzicht hebben in de situatie van de zorgvrager en zijn naasten. Ten behoeve van klachtenvermindering en symptoombestrijding handelingen volgens voorschriften uitvoeren. De zorgvrager en zijn omgeving betrekken bij de uitvoering. De werking van hulpmiddelen en medicatie, en de toepassing daarvan in de palliatieve zorg kent. Daarbij is van belang te leren hoe aromazorg en het werken met water invloed kan hebben op de hierboven genoemde factoren en omgekeerd.

 

Deze scholing(en) sluit(en) voor het beroepsdeelprofiel Oncologie Verpleegkundige aan op ondermeer:

Methodische zorgverlening

Kerntaak: verzamelen en interpreteren van gegevens.

Competenties: verpleegkundige diagnoses (vlgs. Gordon) leren koppelen aan de voorgestelde interventie. Leren een gerichte (complementaire) anamnese af te nemen.

Kerntaak: plannen van zorg.

Competenties: Nagaan in hoeverre gestreefd kan worden naar de oplossing van het probleem, het verzachten van het probleem of accepteren van geleide achteruitgang. (Daarbij leert de oncologieverpleegkundige te bepalen welke vorm van complementaire aromazorg hierbij aanvullende ondersteuning kan geven). In overleg met de zorgvrager het beoogde resultaat helder en inzichtelijk formuleert en wanneer de situatie verandert dit resultaat herformuleert. In samenhang met andere disciplines afstemming zoekt over beoogde resultaten (b.v. een complementair verpleegkundige of externe complementair behandelaar) interventies kiest, rekening houdend met de diagnose en bijbehorende kenmerken en factoren, het beoogde resultaat en factoren die hierop van invloed zijn, te verwachten neveneffecten en interacties. De keuze van interventies beargumenteert. De zorgvrager het belang van (complementaire) interventies uitlegt.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de geboden technieken (bereiden aromatisch product, geven van een massage, acupressuur, pakking (wikkel) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Verrichten van (complementaire) interventies, gebaseerd op een zo goed mogelijke lichamelijke conditie, zodat hij zo min mogelijk ongemak ervaart. Begeleiding van de zorgvrager bij het hervinden van een evenwicht tussen de gevolgen van de ziekte en de medische behandeling enerzijds en de eisen die hij stelt aan zijn leven en levensstijl anderzijds. De oncologieverpleegkundige begeleidt hem zodanig dat hij beter in staat is zijn problemen te hanteren, zich gesteund voelt en minder machteloos en meer samenhang in zijn leven ervaart. Complementaire interventies kunnen hierbij naadloos aansluiten.

Deze opleiding sluit verder op diverse aspecten aan op ondermeer de beroepsdeelprofielen Geriatrie Verpleegkundige, Verstandelijk Gehandicaptenzorg, Eerstelijns Verpleegkundigen, Zelfstandigen en Antroposofische Zorg.