Jaaropleiding Aromazorg Veenendaal 2025

    JAN – DEC 2025
hybride
(theorie online, praktijk bij Skills Update Veenendaal)

   (juli-aug vrij)
geaccrediteerd (V&VN) met 96 punten

   start op vrijdag 10 januari 2025
met Madeleine Kerkhof & Barbara Van Ouytsel

Ben jij…

  • professional in de zorg (thuiszorg, verpleeghuis, hospice, ziekenhuis)?
  • verpleegkundige, ervaren (min. niv.3) verzorgende of andere professional aan het bed?
  • degene die altijd al affiniteit had met complementaire zorg en/of met geurige oliën uit de aromatherapie?
  • degene die gaat voor extra kwaliteit van zorg, van leven en van sterven voor patienten/clienten?
  • degene die zoekt naar verdieping – eventueel na eerdere basiscursussen CZ – om echt met vertrouwen AromaZorg met zijn vele toepassingsmogelijkheden in te kunnen zetten en door te geven?
  • iemand die geboeid is door de mogelijkheden die het werken met geurige essentiele olien op alle niveaus te bieden kan hebben, maar dit veilig en zo onderbouwd mogelijk wil doen?
  • degene die know-how en vaardigheden wil verkrijgen om dit te bereiken en een jaar intensief bezig wil zijn met AromaZorg in de Zorg?
  • iemand die graag wil leren van excellente leraren op hun vakgebied?
  • die vrouw of man die zichzelf en haar/zijn zorgvragers het beste wil geven dat CZ te bieden heeft?

Als het antwoord “ja” is, dan is deze intensieve opleiding echt jouw ding! In 16 lesdagen (incl. destillatiedag) en een (optionele, maar aan te bevelen) examendag leer je veilig, verantwoord en effectief met AromaZorg in de Zorg om te gaan en jouw zorgvragers het beste te geven dat de natuur “in huis” heeft. Met relatief eenvoudige handvatten leer je jouw zorg nog beter te maken op vele gebieden.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor en gericht op de dagelijkse zorg, complementair aan de bestaande zorg, met een breed werkend maar beperkt en dus hanteerbaar aantal oliën, waarvan veel gebaseerd op evidence en experience, met direct inpasbare toepassingen. Daarnaast doe je ook kennis op omtrent fysiologie en pathologie en complementaire zorg daarbij. De dagen kennen een deel theorie en een praktisch deel met aandacht voor eigen bereidingen, het oefenen van toepassingen en het uitwerken van casuïstieken.

Verplichte literatuur: het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk; M. Kerkhof; te koop bij Kicozo via info@kicozo.nl.

De opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 personen) van start.

De theoretische gedeelten worden online gegeven, afgewisseld met praktijkdagen op de locatie van Skills Update in Veenendaal.

Deel 1 Online – vrijdag 10 januari (9-15u)

Introductie:
Kennismaken met elkaar
Uitleg over:
– Klinisch Redeneren
– De verdere lessen en casuïstiek uitwerkingen
– De praktijkdagen
– Je eindwerk

Deel 2 Veenendaal – donderdag 16 januari (9-16u)

De Materia AroMedica van 2025 (beknopte bespreking essentiele olien).

Toepassingsmogelijkheden 1

Deel 3 Veenendaal – vrijdag 17 januari (9-16u)

De Materia AroMedica van 2025 (beknopte bespreking basisolien & basisstoffen).

Toepassingsmogelijkheden 2

Deel 4 Online – ochtenden donderdag 30 & vrijdag 31 januari (9-12.30u)

Inhoudsstoffen, Opname door het lichaam, Veiligheid, Doseringen.

Deel 5 Veenendaal – vrijdag 14 februari (9-16u)

Massagedag.

 

Deel 6 Online – ochtenden donderdag 6 & vrijdag 7 maart (9-12.30u)

Geurbeleving, Emotioneel welzijn, Bloeddruk, Geriatrie, Neurologie (theorie)

Deel 7 Veenendaal – vrijdag 21 maart (9-16u)

Aromazorg praktijktoepassingen voor emotioneel welzijn, bloeddruk, geriatrie, neurologie.

Deel 8 Online – ochtenden donderdag 10 & vrijdag 11 april (9-12.30u)

Pijn & Pijnmechanismen.

Deel 9 Veenendaal – vrijdag 23 mei (9-16u)

Praktijkdag Pijn.

 

Deel 10 Online – ochtenden donderdag 5 en vrijdag 6 juni (9-12.30u)

Waar sta je nu – proef.

Deel 11 Kicozo campus Wernhout! zaterdag 20 september (10-16u)

De winning van essentiele olien door destillatie (stukje theorie) met veel praktijk

Deel 12 Veenendaal – donderdag 25 september (9-16u)

Huid-, wond & mondzorg, de basis (1)

Deel 13Veenendaal – vrijdag 26 september (9-16u)

Huid-, wond & mondzorg (2).

Deel 14 Online – ochtenden donderdag 30 & vrijdag 31 oktober (9-12.30u)

De Spijsvertering c.q. Longen en Luchtwegen (theorie).

Deel 15 Veenendaal – donderdag 6 november (9-16u)

De Spijsvertering Praktijkdag

Deel 16 Veenendaal – vrijdag 7 november (9-16u)

Longen & Luchtwegen Praktijkdag.

 

Praktische informatie

LOCATIE: online / op de fijne locatie van Skills Update te Veenendaal

AANVANG  10 januari 2025

LAATSTE LES 7 november 2025

TIJDEN: 09.00 – 16.00 uur

EXAMENDAG & DIPLOMERING  Veenendaal 12 december 2025.

Dagen: donderdagen en vrijdagen (zei tijden hierboven), mede afhankelijk van de (school)vakantieperioden en feestdagen. Wijzigingen in het programma uitdrukkelijk voorbehouden. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Maximaal 14 deelnemers.

INVESTERING voor deze opleiding, incl. examen: 2499 euro* (btw vrijgesteld).
* Per e-factuur met betaalverzoek te voldoen door de cursist. Betaling in termijnen is eveneens (op voorwaarden) mogelijk.
Uiteraard kunnen we ook een formele factuur naar je organisatie sturen tegen een kleine bijdrage in de administratiekosten.

Alle lesmaterialen en readers tijdens de lesdagen zijn inclusief. Je kunt tijdens de praktijklessen c.q. -dagen alle materialen dus oliën, basisstoffen, flesjes, etc gebruiken die bij de betreffende les horen. Verder de hele dag koffie/thee etc in Wernhout beschikbaar. Boterhammetjes zelf meebrengen.

Exclusief zijn: aanschaf van verdere materialen en het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk bij Kicozo voor 79,95 euro (verplichte literatuur).

Accreditatie: accreditatie voor 102 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 102 contacturen en ca. 100 zelfstudie uren (dat laatste is mede afhankelijk van jou zelf).

Later kun je nog verdere verdiepingen/nascholingen volgen op het gebied van oncologie, palliatieve zorg, maar ook verloskunde, baby & mama, kinderen, etc.[/vc_column_text]

Deelname aan 80% van de lessen geeft recht op een deelnamecertificaat of deelname aan het examen voor het diploma “Deskundige AromaZorg in de Zorg”.
Je hebt bij niet slagen recht op een herexamen (tegen extra vergoeding van de kosten).
Accreditatie wordt aangevraagd bij voldoende deelnemers. Eenmaal aangemeld en behoudens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor inschrijvingen van individuele cursisten, rekenen we bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 25% annuleringskosten, tussen 2 maanden en 6 weken 50% en binnen 6 tot 4 weken voor aanvangsdatum 75%. Korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl.

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/

Deze opleiding sluit voor het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde aan op:

Zorgvrager gebonden taken

Kerntaak: verpleegkundige diagnosen stellen.

Competenties: Verkrijgen van grondige kennis over de basisprincipes van het werken met essentiële oliën, CO2 extracten, basisstoffen, etc. in verschillende toestanden en applicatiemogelijkheden, indicaties en contra-indicaties, mogelijke interacties, neveneffecten.
Kerntaak: resultaten formuleren en verpleegkundige interventies kiezen.
Competenties: Leren doelen te vertalen naar interventies, gebruik makend van de laatste nieuwe inzichten op het gebied van aromazorg en de toepassing, in aanvulling op en in combinatie met de gangbare zorg. Leren interventies te kiezen die met hun werking, indicaties, contra-indicaties, neveneffecten en mogelijke interacties met reguliere en/of complementaire behandelingen passend zijn in de gegeven situatie.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de gehanteerde technieken (bereiden en toepassen aromatisch product) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Leren integreren van de interventies in de dagelijkse zorg.

Kerntaak: advies, instructie en voorlichting geven.

Competenties: Informatie en instructie kunnen geven over het zelf toepassen van geschikte interventies thuis of in de instelling (b.v. aanbrengen c.q. toedienen van het bereide product etc.). Advies bieden m.b.t. de te verwachten effecten en neveneffecten en instructies geven omtrent het aanpassen van de interventie (b.v. temperatuur aanpassen van het badwater, of de applicatietijd verkorten of verlengen). Advies geven wanneer deskundige assistentie ingeroepen dient te worden.

Professie gebonden taken

Kerntaak: deskundigheid in beroepsmatig handelen van collegae bevorderen.
Competenties: Instructies geven aan collega’s m.b.t. de aangereikte interventies in het kader van deze module, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

Deze opleiding sluit aan op het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde, maar door zijn diversiteit ook op nagenoeg alle andere beroepsdeelprofielen.

[/vc_column][/vc_row]