Scholingen

Scholingen voor professionals in de zorg

Veel mensen kennen De Levensboom, de oorspronkelijke opleider complementaire zorg in de zorg nog. Sinds 1 januari 2013 zijn de opleidingen voor zorgprofessionals van De Levensboom ondergebracht bij het Kennisinstituut Complementaire Zorg in de Zorg – Kicozo, een CRKBO erkende onderwijsorganisatie voor professionals in de zorg. We bieden opleidingen en workshops, klinische lessen, lezingen en presentaties rondom complementaire zorg en behandelmethoden, zowel aan verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, therapeuten, en andere beroepsbeoefenaren.

Professionals voor professionals

We vinden het belangrijk dat je kunt rekenen op professionele docenten die hun vak verstaan en dat weten over te brengen middels praktijk gericht lesmateriaal met direct toepasbare handvatten, waar mogelijk evidence based en aansluitend op de dagelijkse zorg en praktijk. Het lesmateriaal sluit daarnaast aan op de diverse beroepsdeelprofielen in de verpleegkunde en verzorging. Het is dan ook niet voor niets dat Kicozo geaccrediteerd is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Trainingen & workshops voor de professional

Bij Kicozo vinden wij het erg belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals eenvoudige en praktische handvatten aangereikt krijgen die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd. We werken samen met ervaren en kundige opleiders, die middenin het vak staan en zo complementaire zorg goed en praktisch op de gangbare zorg kunnen laten aansluiten. Er is veel aandacht voor individuele behoeften en het oefenen van vaardigheden. We laten cursisten nadenken over de ideale situatie waarin zij zelf als zorgverlener oud of ziek zouden willen zijn. We bieden direct toepasbare en relatief eenvoudige technieken en laten hen ervaren hoe prettig het kan zijn de geboden technieken te ontvangen en te geven. Elke opleiding wordt vergezeld van een praktische reader, die als naslagwerk dient. Daarin niet alleen een weergave van de cursus zelf, maar ook van “State of the Art” achtergronden en wetenschap.

Kicozo Beurs

De Kicozo Beurs is bedoeld om scholingen mogelijk te maken voor verpleegkundigen, verzorgenden of andere zorgprofessionals met een (aantoonbaar) krappe beurs en die hun passie voor integratieve en complementaire zorg toch willen omzetten in educatie en daarmee welzijn van patienten.

Voeding
Bij Kicozo geloven we dat iedereen het verdient om integratieve en complementaire zorg te ontvangen als aanvulling op de standaard zorg. Kicozo “voedt” zorgverleners met kennis, kunde en vaardigheden en helpt hen zich zo te ontplooien dat patienten complete en optimale(re) zorg krijgen in de meest kwetsbare perioden. Al sinds jaar en dag is Kicozo een van de Bursary Fund donateurs van Botanica, een grote tweejaarlijkse internationale conferentie over klinische aromazorg, die daarmee zorgverleners extra scholingsmogelijkheden geeft. Ook geeft Kicozo korting aan studenten die (aantoonbaar) krap eigen budget hebben en die – eveneens aantoonbaar – een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan patiëntenwelzijn met complementaire zorg in hun setting. Denk hierbij aan hospices (palliatieve en terminale zorg), verpleeghuizen, ziekenhuizen en thuiszorg.
De Kicozo Beurs wordt op haar beurt gevoed door donateurs en Kicozo zelf.

Wil jij ook onze Kicozo Beurs steunen? Dan zijn wij je erg dankbaar met je bijdrage – hoe klein of groot ook – op ons rekeningnummer o.v.v. Bijdrage Kicozo Fonds en je naam op:
IBAN: NL40 TRIO 0390 516 856 t.n.v. Kicozo te Wernhout.
Uiteraard houden wij je dan (desgewenst) op de hoogte van hoe deze besteed wordt!

Dank je wel!

Onze docenten

Madeleine Kerkhof

Madeleine Kerkhof (1962) heeft haar wortels in de A-Verpleegkunde. Zij heeft zich in de laatste 20 jaar ontwikkeld tot een gerenommeerd specialist en vakdocent op het gebied van complementaire zorg in de zorg, met als speciale aandachtsgebieden AromaZorg, Massage en AquaZorg. Madeleine weet op boeiende wijze de stof over te brengen en  studenten gemakkelijke praktische handvatten te geven om extra comfort te geven aan patiënten. Ze is een grote inspiratiebron voor professionals in de zorg en beschikt over jarenlange kennis, onderbouwd door studies die zij nauwgezet bijhoudt en over een schat aan ervaring. Daarnaast is Madeleine de auteur van het unieke boek Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening (2013/2016), dat in zowel het Nederlands, als het Engels (2015) verscheen. Ze is een veelgevraagd gastspreker op symposia, congressen in binnen- en buitenland. Palliatieve en terminale zorg, maar ook de oncologie en ouderen- en dementiezorg hebben haar bijzondere aandacht. Haar passie is het verbinden van standaard zorg met complementaire zorg tot complete zorg, met aandacht voor de mens in al zijn dimensies.

Onze docenten

Barbara Van Ouytsel

Barbara Van Ouytsel woont even over de Belgische grens ten zuiden van ons. Zij is een zeer kundig en ervaren verzorgende en tevens massagetherapeut. Zij is al enkele jaren onze topdocent als het om scholingen massage gaat en geeft de massagedag van onze Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg, die ze zelf ook gevolgd heeft. Ze werkt in haar eigen praktijk en in een woonzorgcentrum. Haar passie is hier om ouderen een stukje extra levenskwaliteit te bieden. Ze zegt “Hoe mooi  en simpel is het om in verbinding te gaan met elkaar door  de aanraking…”  Barbara is nu nog aspirant maar volgend jaar zal zij samen met mij vorm geven aan ons programma voor de ouderen- en dementiezorg. De combinatie van ons lesmateriaal en haar passie, ervaring en kunde zullen je datgene mee geven wat je nodig hebt om ook de ouderen en mensen met psychogeriatrische aandoeningen die je in zorg hebt meer welbevinden te geven.

Onze docenten

Brigitte Sprenkels

Brigitte Sprenkels (1964) komt uit Breda en is een zeer ervaren verpleegkundige in de wijk. Ook heeft ze gewerkt in het hospice en de verpleeghuissetting na een eerdere loopbaan op de neonatologie. Brigitte is Deskundige AromaZorg in de Zorg en heeft een groot aantal specialisatiecursussen gevolgd, waaronder Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg en de Ouderenzorg en PG. Ook is Brigitte kundig in Therapeutic Touch en Klankontspanning. Brigitte geeft bij ons korte workshops op het gebied van Complementaire Zorg.

Onze docenten

Annemarie Eskes

Annemarie Eskes (1967) woont in de mooie Achterhoek en is al 30 jaar actief verpleegkunde. Ze zegt: “Zelfs al in de opleiding tot A-verpleegkundige trok de palliatieve zorg mij erg en ik probeerde toen  ook om patiënten op de een of andere manier meer comfort te bieden, door bv handmassage, niet wetende dat ik al met complementaire zorg bezig was?!” Inmiddels heeft zij naast diverse eerdere scholingen de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg gevolgd en heeft complementaire zorg in veelal geintegreerd in haar patientenzorg in de wijk. Annemarie zal – nu nog als aspirant en onder begeleiding van Madeleine Kerkhof – vooral onze Complementaire Zorg scholingen in de Palliatieve Zorg geven in de Achterhoek en Noord-Oost Nederland.

Onze docenten

Kaman Cheung

Kaman Cheung (1979) woont en werkt in Hong Kong en is als hoofddocent verbonden aan Kicozo Hong Kong. Kaman is een zeer kundig en ervaren aromatherapeut en werkt met zeer ernstig zieken. Ook geeft ze trainingen aan verpleegkundigen en verzorgenden in basiskennis AromaZorg. Kaman assisteert Madeleine Kerkhof bij het geven van de gespecialiseerde cursussen op de campus van Kicozo Hong Kong.

Verpleegkundigen en verzorgenden

In de zorg is vandaag de dag extra veel vraag naar aanvullende methoden die meer aansluiten bij het welbevinden van patiënten. Steeds meer ziekenhuizen, woonzorgcentra, verpleeghuizen en hospices, erkennen de grote meerwaarde van complementaire zorg. In principe kan in elke sector van de zorg wel een plek gevonden worden voor complementaire zorg, al ligt het in de zorg voor chronisch zieken of stervenden in de beleving meer voor de hand. In talloze hospices, bijna-thuis-huizen en op afdelingen waar chronisch zieken en mensen met een dementieel beeld verzorgd worden wordt complementaire zorg in samenwerking met Kicozo, in samenwerking met de expertise van De Levensboom dan ook meer en meer omarmd. Denk aan bijvoorbeeld de Hospices Bethlehem te Nijmegen, Kuria te Amsterdam, Cadenza in Rotterdam, het Gasthuis te Groningen, Heuvelrug in Zeist, het Johannes Hospitium in Vleuten, etc. etc.

In verpleeghuizen zoals Slingedael in Rotterdam, De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer en omstreken, in de Zorggroepen Groenhuysen, Rivas en De Riethorst en vele andere zorginstellingen is voor complementaire zorg een belangrijke rol weggelegd. Ook hebben vele thuiszorgmedewerkers en hun organisaties, zoals Careyn, Thebe en Buurtzorg, alsmede vele ZZP’ers de weg naar ons gevonden. De opleidingen en diensten voldoen aan de wens om met kleine interventies kleine en grote effecten te bereiken. Complementaire zorg kan ook het eenvoudigweg verbeteren van de ambiance betekenen, zoals het wegnemen van nare geuren en het verspreiden van subtiele aangename geuren. Met instellingen waaronder De Driehoven in Amsterdam, de Riethorst te Geertruidenberg, Raffy in Breda en Rijnland in Rotterdam zijn daar in samenwerking met De Levensboom zeer goede ervaringen mee opgedaan. Ook in ziekenhuizen zijn we actief. Zo zijn we betrokken bij projecten in ondermeer het OLVG te Amsterdam en het Antonius te Nieuwegein. Steeds meer verpleegkundigen uit ziekenhuizen vinden de weg naar De Levensboom.

Vaak is de gedachte dat complementaire zorg veel tijd kost. Bij Kicozo zijn we er sterk in, verpleegkundigen en verzorgenden korte, laagdrempelige en daardoor makkelijk uit te voeren interventies aan te reiken. Denk hierbij aan een korte hand- of voet massage bij angsten of stres, het aanleggen van een warm kompres bij stijfheid of het aanbieden van een geurige Arominhaler® bij benauwdheid. Zorgverleners ervaren vaak dat het inzetten van deze interventies de zorgzwaarte kan verminderen – goed voor patiënt, zorgverlener én organisatie. Een andere gedachte is dat complementaire zorg niet bewezen effectief is. Ook dat is inmiddels in veel gevallen achterhaald, al is het bewijs vaak nog wat dun. Toch komt steeds meer goed onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit en veiligheid van complementaire modaliteiten, die uiteraard objectief verwerkt wordt in onze opleidingen. De bodem onder complementaire zorg wordt steeds steviger.

Natuurlijk geven we ook, meestal maatgerichte, (bij- en na-) scholingen aan opleidingscentra zoals ROC’s met opleidingen voor MBOV, HBOV, de Post HBO opleiding Palliatieve Verpleegkunde (UMC Utrecht), etc.

Artsen

Artsen staan vaak, en soms ook terecht, sceptisch tegenover de kracht van natuurgerichte interventies. Bij Kicozo laten we zien en ervaren hoe complementair uw zorg en behandeling kan aanvullen op een zodanige wijze dat de interventies juist aansluiten en elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Alles staat of valt met kennis omtrent toepasbaarheid en veiligheid, het erkennen van de eigen krachten en beperkingen en goede communicatie tussen alle zorgverleners en de zorgvrager zelf.

Door de toegenomen kennis en kunde van verpleegkundigen en verzorgenden, therapeuten en andere professionals zijn artsen steeds vaker bereid complementaire zorg voor te schrijven. Op dit moment zien we echter nog vaak dat dit pas dan wordt gedaan, wanneer alle andere wegen bewandeld lijken, niet altijd een goede of eerlijke uitgangspositie voor het mogelijke succes van een complementaire interventie. Kicozo streeft ernaar kennis, wetenschap en ervaring zodanig te bevorderen, dat Integrative Care, dus het zoeken naar de beste vorm van zorg die zo min mogelijk neveneffecten kent en het welzijn optimaal bevordert, de standaard wordt.

Regulier en complementair werkende artsen kunnen bij Kicozo rekenen op lezingen, workshops en opleidingen waarin bruggen en goed onderbouwde verbindingen gelegd worden tussen de gangbare zorg en complementaire. Er is steeds meer goed onderzoek beschikbaar die de effectiviteit, veiligheid en waarde van complementaire modaliteiten ondersteunt. Dat samengevoegd met ruim 20 jaar ervaring in het veld, maakt dat Kicozo en De Levensboom zo gewaardeerd worden door alle beroepsbeoefenaren in alle opleidingsniveau’s.

Fysio- en ergotherapeuten

In trainingen voor professionals die zorgvragers ondersteuning geven bij revalidatie en het (weer) leren omgaan met beperkingen en mogelijkheden rondom handicap en ziekte, geven wij fysio- en ergotherapeuten mogelijkheden om aanvullend aromazorg in te zetten om de beweeglijkheid te bevorderen, ondersteuning te geven bij benauwdheid en pijn, maar ook bij acceptatieprocessen. Denk hierbij aan evidence based oliën en basisstoffen in inwrijvingen, inhalaties en in kompressen en dergelijke. En wilt u zich nog meer verdiepen in het werken met water en toevoegingen daaraan? Boek dan een plaats op de Kuur- en Studiereis naar het “mekka” van de kuurgeneeskunde – Bad Wörishofen, die regelmatig plaats vindt!

Workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers

Ook bieden we trainingen aan vrijwilligers die graag net een extra beetje meer willen bieden aan de zorgvragers onder hun hoede. We rijken u kleine handvatten aan, zoals een hand- of voetmassage en hoe u eenvoudige recepturen bereid voor de ontvanger. Ook kunt u leren hoe een geleide ontspanningsoefening zowel de zorgvrager als uzelf tot ontspanning kan brengen, of hoe het aanbieden van een fijne geur ter inhalatie of een voetenbad in zijn werk gaat.

Mantelzorgers kunnen hun hart ophalen bij onze partner Essania. Zij kunnen leren hoe weldoend een mooi contactmoment als handmassage kan zijn en oefenen eenvoudige techniekjes die hen ook zelf laten ervaren dat bij ziekte aandacht voor het gezonde, aandacht voor de mens in zowel patient als mantelzorger zo belangrijk is. Natuurlijk is er ook aandacht voor de emotionele belasting die het mantelzorgen met zich mee kan brengen. Marjolijn Schagen en Ria Ballering van Essania, centrum voor vitaliteit, verzorgen deze workshop. Zie: http://essania.nu/workshop-handmassage-essentiele-olien-mantelzorgers/

Masseurs, massagetherapeuten, pedicures, huidtherapeuten e.d.

Aromatische oliën en grondstoffen, eenvoudige aanraaktechnieken en de kracht van het zo eenvoudige maar prachtige medium water, kunnen enorm bijdragen aan het welzijn van patiënten.Behandel je deze in de eigen praktijk, ben je verbonden aan een zorginstelling of beide, dan kan het leren bereiden van eigen huid- en massageoliën, voetcrèmes en –lotions ideaal zijn om de effecten van je behandelingen te versterken. Denk hierbij aan de vele etherische oliën die zorgvragers helpen angsten en depressie te overwinnen, beter te kunnen slapen of de spieren en gewrichten soepel te houden. Aromazorg kan een grote bijdrage leveren aan de behandeling, terwijl ook het aanleggen van kompressen enorm kan bijdragen aan het welzijn en de effectiviteit van je zorg.

Voor de huid en voeten kunt u denken aan het verbeteren van de immuunreactie en het bevorderen van huidgenezing bij infecties en schimmels, de preventie en ondersteuning van wonden bij diabetes, het verbeteren van de voorwaarden voor de genezing van brand- en bestralingswonden, etc. Opleidingen voor masseurs, massagetherapeuten, pedicures, huidtherapeuten e.d. blijven aangeboden worden door De Levensboom.

 

Wernhout uit uw buurt? Wij komen ook naar u toe!

Kicozo is met haar docententeam actief door geheel Nederland en Vlaanderen. Ook geven we opleidingen in het Engels in de hele wereld (we hebben zelfs een educatieve tak in Hong Kong. Natuurlijk is het een prachtige ervaring om voor training naar het mooie Brabantse Wernhout te komen, met de bijzondere en mooie aromatische tuin Heerlijkheid De Levensboom. U bent er helemaal uit en in onze opleidingslokalen is alles bij de hand om de training in theorie en praktijk optimaal te laten verlopen.

Maar wij komen graag bij u op lokatie. Dat kan met onze vaste cursusdagen – die we vaak geven in de noordelijke provincies of in Rotterdam – zie daarvoor de beschrijvingen van de diverse scholingen, met name de Scholingen Complementaire Zorg in de palliatieve Zorg.
U kunt ons echter ook opdracht geven of een offerte aanvragen voor een scholing op uw lokatie, die we afstemmen op uw medewerkers en de mogelijkheden en beperkingen binnen uw huis or organisatie.

Wij verheugen ons erop van u te horen. Mailt u Madeleine via info@ kicozo. nl

Tot ziens!