Levensboom Fonds

Het Levensboom Fonds zet zich sinds 2005 in voor zorgvragers met zeer ernstige aandoeningen en is een initiatief van Madeleine Kerkhof-Wellhüner. In de beginjaren lag de nadruk op rechtstreekse hulp aan individuele patiënten van De Levensboom ter ondersteuning van behandelingen zoals massage, aromazorg en het voorzien in voedingsmaatregelen. Verder betaalde het fonds extraatjes zoals een dagje weg, een lekkere vakantie, of andere activiteit waardoor mensen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Het fonds is klein, maar dat neemt niet weg dat ze belangrijke bijdragen levert, vooral door aandacht te hebben voor het gezonde, het waardevolle en dierbare.

Het Levensboom Fonds is de afgelopen jaren, eigenlijk sinds Madeleine’s vorige echtgenoot plotseling overleed, wat minder actief geweest, maar nu – we schrijven 2020 – gaat het fonds naar verwachting meer inkomsten genereren uit activiteiten van en met Heerlijkheid De Levensboom, de aromatische plantentuin die Madeleine en Kees Kerkhof (haar huidige echtgenoot) met zoveel liefde en passie in stand houden. Je kunt erover lezen op https://www.kicozo.info/aromatische-tuin/

Vandaag de dag

Vandaag de dag houdt het Levensboom Fonds zich vooral bezig met het ondersteunen van zorgvragers binnen de palliatieve en terminale zorg. Daarvoor stelt de stichting kennis, kunde en fondsen beschikbaar. Ook ondersteunen we aanvragen voor producten en diensten binnen de complementaire zorg en doen we regelmatig schenkingen. Uiteraard gaat het bestuur hier uit van de vraag van de zorgvrager(s) en hoe hun welbevinden het beste gediend kan worden.

Visie

Oprichter Madeleine Kerkhof-Wellhüner heeft het Levensboom Fonds opgericht om aan hulpvragen tegemoet te komen van mensen in de laatste levensfasen en hun naasten. Bevorderen van de kwaliteit van leven kan op veel manieren. Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten hebben vaak behoefte aan extra zorg, zo nodig aanvullend op de al geboden standaard zorg. Deze behoeften kunnen uiteenlopen van een individuele massage of een paar dagen er tussenuit voor een patiënt tot de aanschaf van een bladderscan voor een hospice, muziekinstrumenten of een massagetafel. Daaraan proberen wij als kleine stichting zoveel mogelijk tegemoet te komen en werken waar nodig samen met andere stichtingen, zoals de Stichting Doe Een Wens e.d. Hulpvragen kunnen door iedereen worden ingediend die deze aanvraagt t.b.v. iemand met een levensverwachting van ca. 6 maanden – bij uitzondering langer.

Beleid & Financieel Overzicht

Het Levensboom Fonds is in het voorjaar van 2005 opgericht door Complementair Zorgspecialist Madeleine Kerkhof-Wellhüner als vervolg op individuele steun aan hulpvragen van mensen met een levensbedreigende aandoening en in de laatste levensfase.

Het Levensboom Fonds is een stichting met ANBI status (Nr. 814872396).

Steun ons ook en doneer op IBAN NL89 INGB 000374 6789 t.n.v. Stichting Levensboom Fonds te Wernhout!

Hartelijk dank!

Het Levensboom Fonds Bestuur

Madeleine Kerkhof-Wellhüner, Complementair Zorgspecialist (voorzitter, ook secretaris en penningmeester);

Haar taak bestaat uit het werven van fondsen, beoordelen van aanvragen en initiatieven en de organisatie van de gegeven steun.

Vrijwilligers

Het Levensboom Fonds mag, behalve van de bevlogenheid van de bestuurster, gebruik maken van de inzet van twee minstens zo bevlogen vrijwilligers (Kees Kerkhof en Jan Olsthoorn), die vooral betrokken zijn bij het onderhoud van Heerlijkheid De Levensboom, de tuin die regelmatig open is voor het publiek en waarvan de opbrengsten in het fonds vloeien.

Financiën

Het Levensboom Fonds wordt financieel ondersteund door donaties.

Daarnaast zijn er de opbrengsten van open tuindagen en rondleidingen op afspraak in medicinale plantentuin Heerlijkheid De Levensboom, die op het terrein gelegen. De kosten van het onderhoud komen voor rekening van het Levensboom Fonds.

De stichting ontvangt gemiddeld 2000 euro op jaarbasis. Nagenoeg het gehele bedrag wordt besteed aan directe of indirecte zorg aan de zorgvrager in de palliatieve fase.

Een bedrag van ca. 250 euro per jaar wordt besteed aan werkzaamheden aan het gedeelte van de website dat aan het Levensboom Fonds behoort en verder aan kantoorartikelen zoals postzegels, papier en dergelijke.

Het Levensboom Fonds bankiert principieel voornamelijk bij Triodos Bank, maar we maken ook gebruik van een ING rekening i.v.m. steun aan een Indiaas hospice, voor het storten van contante donaties en entreegelden voor de tuin.

Inkomsten 2020

  • Euro 7000 via bank (vooral van Kicozo en verder van privé donaties)
  • Euro 50 contant (donaties in onze spaarbeer in de Kicozo school)

Uitgaven 2020

  • Webbeheer en ons deel van de nieuwe website € 250.00
  • Tuin onderhoud € 2500.00
  • Wensrit Wensambulance Brabant € 500.00
  • Jaarlijkse bijdrage aan educatie Hospice Kosish (India) € 1000.00