Kicozo als Opleider

Kicozo biedt een schat aan kennis en ervaring omtrent integratieve en complementaire zorg in de zorg zoals AromaZorg (ook wel bekend onder de term Aromatherapie c.q. werken met etherische olie), Massage en Aanraaktechnieken, AquaZorg en Ontspanningstechnieken. Hierover kun je op onze site onder het kopje Integratieve & Complementaire Zorg uitgebreidere informatie vinden. Kicozo beschikt over veel expertise in deze vakgebieden, die we in opleidingen, lezingen en workshops graag met je delen, uiteraard volledig merk onafhankelijk en dus objectief. Ook het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden erkent de expertise en inhoud van onze scholingen voor zorgprofessionals.

 

 

Als team Kicozo, onder leiding van directeur Madeleine Kerkhof, houden de docenten hun expertise nauwlettend bij door het volgen van scholingen, congressen en symposia.  Kicozo werkt verder samen met andere verbinders in de zorg, zoals het Van Praag Instituut en Madeleine Kerkhof adviseert V&VN Complementaire Zorg.

Team Kicozo

Ons team wordt gevormd door docenten die hun sporen in de zorg hebben verdiend, zowel qua opleiding en ervaring c.q. specialismen, als qua expertise op het gebied van complementaire zorg op een of meerdere gebieden.

Madeleine Kerkhof

Madeleine (1962) is Kicozo’s Global Director, Expert en Senior Opleider complementaire zorg. Zij heeft haar wortels in de A-Verpleegkunde waarna zij zich in de ruim 25 jaar sindsdien ontwikkelde tot een wereldwijd gerenommeerd specialist en vakdocent op het gebied van complementaire zorg in de zorg, met als speciale aandachtsgebieden AromaZorg, Massage en AquaZorg.

Madeleine weet op boeiende wijze haar kennis en ervaring over te brengen en  studenten gemakkelijke praktische handvatten te geven om extra comfort te bieden aan patiënten en hun naasten.
Ze is een grote inspiratiebron voor professionals in de zorg en beschikt over jarenlange kennis, onderbouwd door studies die zij nauwgezet bijhoudt en over een schat aan ervaring.

Daarnaast is Madeleine de auteur van diverse boeken, waaronder het in mei 2020 gepubliceerde boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk, maar ook van het unieke boek Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening (2013/2016), dat in zowel het Nederlands, als het Engels (2015) verscheen.
Zij schrijft ook regelmatig evidence informed artikelen voor nationale en internationale vakbladen en blogs over onderwerpen die haar na aan het hart liggen in de zorg.

Madeleine is een veelgevraagd gastspreker op symposia, congressen in binnen- en buitenland. Palliatieve en terminale zorg, maar ook de oncologie en ouderen- en dementiezorg hebben haar bijzondere aandacht.
Madeleine is de auteur van de Handreikingen Aromazorg en Aquazorg binnen de Handreiking Complementaire Zorg in de Palliatieve Fase voor zowel volwassenen als kinderen en werkte mee aan de Massage Handreiking(2023).
Zij is adviseur van V&VN afdeling Complementaire Zorg, lid van (educatie commissies) van diverse beroepsorganisaties in binnen- en buitenland, waaronder EAPC, EONS, NAHA, AIA, IFPA en IAAMA. Zij is verder Fellow van ICAN (International Clinical Aromatherapy Network). In 2020 werd zij samen met haar collega Rhiannon Lewis genomineerd voor de AIA Life Time Achievement Award, een grote erkenning voor haar inspanningen in klinische aromatherapie wereldwijd.


Haar passie is het verbinden van standaard zorg met complementaire zorg tot complete zorg, met aandacht voor de mens in al zijn dimensies.

Kees Kerkhof

Kees is de partner in alles van Madeleine. Hij is samen met haar verantwoordelijk voor het praktische reilen en zeilen van Kicozo.

Ook is Kees instructeur hand- en voetmassage. Hij heeft weliswaar geen achtergrond in de professionele zorg, maar als mantelzorger van zijn Paula, die in 2005 aan kanker overleed ontleent hij zijn passie om kwaliteit van leven te verbeteren van zieken en stervenden. Kees heeft diverse studies bij Kicozo gevolgd, zoals de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg en uiteraard de scholingen Massage.

Annemarie Eskes

Annemarie woont in de mooie Achterhoek en is al ruim 30 jaar actief verpleegkunde. Ze zegt: “Zelfs al in de opleiding tot A-verpleegkundige probeerde ik ook om patiënten op de een of andere manier meer comfort te bieden, door bv handmassage, niet wetende dat ik al met complementaire zorg bezig was!” Inmiddels heeft zij naast diverse eerdere scholingen de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg gevolgd en heeft complementaire zorg in veelal geïntegreerd in haar patiëntenzorg in de wijk. Annemarie geeft  vooral Kicozo’s scholingen in de Achterhoek en Noord Nederland.

Brigitte Sprenkels

Brigitte komt uit Breda en is een zeer ervaren verpleegkundige. Ook heeft ze gewerkt in het hospice en de verpleeghuissetting na een eerdere loopbaan op de neonatologie. Momenteel is ze zzp’er in de 24 uurs terminale thuiszorg. Brigitte is Deskundige AromaZorg in de Zorg en heeft een groot aantal specialisatiecursussen gevolgd, waaronder Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg en de Ouderenzorg en PG. Ook is Brigitte kundig in Therapeutic Touch en Klankontspanning. Ze geeft korte workshops en meerdaagse scholingen op het gebied van Complementaire Zorg.

Marion Beek

Marion is een zeer ervaren zorgkundige in de wijk. Ook is ze wondzorg deskundige en Healing Touch practitioner. Daarnaast heeft ze een massage praktijk. Marion heeft de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg afgerond en talloze verdiepingsscholingen gevolgd bij Kicozo.
Marion geeft workshops namens Kicozo en meerdaagse scholingen complementaire zorg. Daarnaast zie je haar af en toe op congressen en symposia.

Marina Wielhouwer

Marina woont in Hengelo is al vele jaren actief als verpleegkunde, momenteel vooral in de ouderen- en dementiezorg. Ook zij heeft de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg gevolgd, net als diverse verdiepingsscholingen binnen de ouderenzorg.
Marina geeft  Kicozo workshops en klinische lessen in haar regio. Ook zie je haar af en toe op een congres waar ze Kicozo vertegenwoordigt en vertelt over de meerwaarde van complementaire zorg.

Barbara Van Ouytsel

Barbara is van huis uit Zorgkundige en heeft in België een praktijk voor huidverzorging en massage. Zij was al geschoold in aromatherapie maar breidde dat uit met de Jaaropleiding AromaZorg in de Zorg.
Zij is al jaren de vaste massagedocent van Kicozo en geeft tevens de scholing Complementaire Zorg in de Ouderenzorg en Psychogeriatrie. Af en toe zie je haar op congressen en symposia om haar passie en kennis te delen.

Ellen Vervuren

Ellen werkt in de ouderenzorg en heeft grote expertise op het gebied van jong dementie en Parkinson, maar ook palliatieve zorg. Ze is daarnaast vrijwilligers coordinator bij Groenhuysen en brengt veel ervaring mee in het kennis en vaardigheden overdragen aan vrijwilligers en mantelzorgers, waar we ons bij Kicozo mede op gaan richten. Ook zij is Deskundige AromaZorg in de Zorg en heeft diverse verdiepingen gevolgd bij Kicozo. Daarnaast zie je haar af en toe op congressen en symposia.

Lizet Brans

Lizet is al jaren het boegbeeld complementaire zorg bij de stichting Groenhuysen, waar zij enorm veel betekent voor het welzijn van patienten, maar ook collega’s coacht. Haar speciale aandacht ligt bij (jong) dementie en Parkinson. Het werken met baden is een voorbeeld voor veel collega’s. Lizet is Deskundige AromaZorg in de Zorg, Aromatherapeut en geeft massages.
Lizet geeft workshops en cursusdagen voor Kicozo en ook haar kun je tegenkomen op congressen namens Kicozo.

Kaman Cheung

Kaman was docent op Kicozo’s campus in Hong Kong. Inmiddels woont zij in het Verenigd Koninkrijk. Kaman is een hoog opgeleid en ervaren aroma- en massagetherapeut. We geven samen lessen in het Engels (Madeleine) en Kantonees (Kaman) met handouts in het Mandarijn. Sinds de pandemie en door persoonlijke omstandigheden heeft dat stil gelegen werken maar we hopen gauw weer samen onze opleidingen aan zorgprofessionals opnieuw vorm te gaan geven.

Trainingen & workshops voor de professional

Bij Kicozo vinden wij het erg belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals eenvoudige en praktische handvatten aangereikt krijgen die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd. We werken samen met ervaren en kundige opleiders, die middenin het vak staan en zo complementaire zorg goed en praktisch op de gangbare zorg kunnen laten aansluiten. Er is veel aandacht voor individuele behoeften en het oefenen van vaardigheden. We laten cursisten nadenken over de ideale situatie waarin zij zelf als zorgverlener oud of ziek zouden willen zijn. We bieden direct toepasbare en relatief eenvoudige technieken en laten hen ervaren hoe prettig het kan zijn de geboden technieken te ontvangen en te geven. Elke opleiding wordt vergezeld van een praktische reader, die als naslagwerk dient. Daarin niet alleen een weergave van de cursus zelf, maar ook van “State of the Art” achtergronden en wetenschap.

Onze gecertificeerden en alumni (afgestudeerd aan onze Jaaropleidingen) staan met hun werk en het uitdragen daarvan naar patiënten, cliënten en consumenten voor zorgvuldigheid, kennis, kunde en veiligheid bij het toepassen van de door hen opgedane kennis en vaardigheden.

Kicozo is merk onafhankelijk. We geven handvatten hoe je goede kwaliteit producten op de markt kunt onderscheiden van minder goede en waar je op moet letten om die kwaliteit en puurheid ook aan je cliënten en patiënten te kunnen bieden en hen en hun families kunt adviseren.

Verpleegkundigen en verzorgenden

In de zorg is vandaag de dag extra veel vraag naar aanvullende methoden die meer aansluiten bij het welbevinden van patiënten. Steeds meer ziekenhuizen, woonzorgcentra, verpleeghuizen en hospices, erkennen de grote meerwaarde van complementaire zorg. In principe kan in elke sector van de zorg wel een plek gevonden worden voor complementaire zorg, al ligt het in de zorg voor chronisch zieken of stervenden in de beleving meer voor de hand. In talloze hospices, bijna-thuis-huizen en op afdelingen waar chronisch zieken en mensen met een dementieel beeld verzorgd worden wordt complementaire zorg in samenwerking met Kicozo.

Op 15 juni 2023 werd de nieuwe Handreiking Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg gelanceerd, die te vinden is op Pallialine.nl. Voor deze handreiking schreef Kicozo’s Madeleine de Aromazorg en Aquazorg gedeelten en leverde het Handmassage protocol aan.

In verpleeghuizen is voor complementaire zorg een belangrijke rol weggelegd, zeker in de huidige tijd. Ook hebben vele thuiszorgmedewerkers en hun organisaties alsmede vele ZZP’ers de weg naar ons gevonden. De opleidingen en diensten voldoen aan de wens om met eenvoudige interventies kleine en grote effecten te bereiken.
Complementaire zorg kan ook het eenvoudigweg verbeteren van de ambiance betekenen, zoals het wegnemen van nare geuren en het verspreiden van subtiele aangename geuren. Met talloze zorginstellingen waaronder zijn daar zeer goede ervaringen mee opgedaan. Ook in ziekenhuizen zijn we actief. Zo zijn we betrokken bij projecten in ondermeer het OLVG te Amsterdam, het AvL te Amsterdam, het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem, het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen en het Antonius te Nieuwegein. Steeds meer verpleegkundigen uit ziekenhuizen vinden de weg naar ons.

Vaak is de gedachte dat complementaire zorg veel tijd kost. Bij Kicozo zijn we er sterk in, verpleegkundigen en verzorgenden korte, laagdrempelige en daardoor makkelijk uit te voeren interventies aan te reiken. Denk hierbij aan een korte hand- of voet massage bij angsten of stres, het aanleggen van een warm kompres bij stijfheid of het aanbieden van een geurige Arominhaler® bij benauwdheid. Zorgverleners ervaren vaak dat het inzetten van deze interventies de zorgzwaarte kan verminderen – goed voor patiënt, zorgverlener én organisatie. Een andere gedachte is dat complementaire zorg niet bewezen effectief is. Ook dat is inmiddels in veel gevallen achterhaald, al is het bewijs vaak nog wat dun. Toch komt steeds meer goed onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit en veiligheid van complementaire modaliteiten, die uiteraard objectief verwerkt wordt in onze opleidingen. De bodem onder complementaire zorg wordt steeds steviger.

Natuurlijk geven we ook, meestal maatgerichte, (bij- en na-) scholingen aan opleidingscentra voor MBOV, HBOV, de Post HBO opleiding Complementaire Verpleegkunde aan de HAN, de minors oncologie en palliatieve zorg aan het Erasmus, etc.

Artsen

Artsen staan vaak, en soms ook terecht, sceptisch tegenover de kracht van natuurgerichte interventies. Bij Kicozo laten we zien en ervaren hoe complementair uw zorg en behandeling kan aanvullen op een zodanige wijze dat de interventies juist aansluiten en elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Alles staat of valt met kennis omtrent toepasbaarheid en veiligheid, het erkennen van de eigen krachten en beperkingen en goede communicatie tussen alle zorgverleners en de zorgvrager zelf.

Door de toegenomen kennis en kunde van verpleegkundigen en verzorgenden, therapeuten en andere professionals zijn artsen steeds vaker bereid complementaire zorg voor te schrijven. Op dit moment zien we echter nog vaak dat dit pas dan wordt gedaan, wanneer alle andere wegen bewandeld lijken, niet altijd een goede of eerlijke uitgangspositie voor het mogelijke succes van een complementaire interventie. Kicozo streeft ernaar kennis, wetenschap en ervaring zodanig te bevorderen, dat Integrative Care, dus het zoeken naar de beste vorm van zorg die zo min mogelijk neveneffecten kent en het welzijn optimaal bevordert, de standaard wordt.

Regulier en complementair werkende artsen kunnen bij Kicozo rekenen op lezingen, workshops en opleidingen waarin bruggen en goed onderbouwde verbindingen gelegd worden tussen de gangbare zorg en complementaire. Er is steeds meer goed onderzoek beschikbaar die de effectiviteit, veiligheid en waarde van complementaire modaliteiten ondersteunt. Dat samengevoegd met ruim 25 jaar ervaring in het veld, maakt dat Kicozo zo gewaardeerd wordt door alle beroepsbeoefenaren in alle opleidingsniveau’s.

Fysio- en ergotherapeuten

In trainingen voor professionals die zorgvragers ondersteuning geven bij revalidatie en het (weer) leren omgaan met beperkingen en mogelijkheden rondom handicap en ziekte, geven wij fysio- en ergotherapeuten mogelijkheden om aanvullend aromazorg in te zetten om de beweeglijkheid te bevorderen, ondersteuning te geven bij benauwdheid en pijn, maar ook bij acceptatieprocessen. Denk hierbij aan evidence based oliën en basisstoffen in inwrijvingen, inhalaties en in kompressen en dergelijke.

Masseurs, massagetherapeuten, pedicures, huidtherapeuten e.d.

Aromatische oliën en grondstoffen, eenvoudige aanraaktechnieken en de kracht van het zo eenvoudige maar prachtige medium water, kunnen enorm bijdragen aan het welzijn van patiënten. Behandel je deze in de eigen praktijk, ben je verbonden aan een zorginstelling of beide, dan kan het leren bereiden van eigen huid- en massageoliën, voetcrèmes en –lotions ideaal zijn om de effecten van je behandelingen te versterken. Denk hierbij aan de vele etherische oliën die zorgvragers helpen angsten en depressie te overwinnen, beter te kunnen slapen of de spieren en gewrichten soepel te houden. Aromazorg kan een grote bijdrage leveren aan de behandeling, terwijl ook het aanleggen van kompressen enorm kan bijdragen aan het welzijn en de effectiviteit van je zorg.

Voor de huid en voeten kun je denken aan het verbeteren van de immuunreactie en het bevorderen van huidgenezing bij infecties en schimmels, de preventie en ondersteuning van wonden bij diabetes, het verbeteren van de voorwaarden voor de genezing van brand- en bestralingswonden, etc. Opleidingen voor masseurs, massagetherapeuten, pedicures, huidtherapeuten e.d. blijven eveneens aangeboden.

 

Wernhout niet in je buurt? Wij komen ook naar je toe!

Kicozo is met haar docententeam actief door geheel Nederland en Vlaanderen. Ook geven we opleidingen in het Engels in de hele wereld.
Natuurlijk is het een prachtige ervaring om voor training naar het mooie Brabantse Wernhout te komen, met de bijzondere en mooie tuin Heerlijkheid De Levensboom waarin een bloemenweide en diverse aromatische bomen en planten te vinden zijn. In onze opleidingslokalen is natuurlijk alles bij de hand om de training in theorie en praktijk optimaal te laten verlopen.

Maar wij komen ook graag bij je op locatie. Je kunt een offerte aanvragen voor een incompany scholing op een voor jou ideale locatie, die we afstemmen op de medewerkers en de mogelijkheden en beperkingen binnen je huis or organisatie.

Wij verheugen ons erop van je te horen. Mail gerust vrijblijvend met ons via info@kicozo.nl

Tot ziens!

 

Informatie

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@kicozo.info. We antwoorden (je email) zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen.

Privacy beleid

Met de gegevens van cursisten en studenten wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan.
Als wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat je zelf contact met ons hebt opgenomen voor inschrijving op een scholing of voor advies, of dat een verzoek is gekomen via de organisatie waarmee of waarvoor je werkt. 
Binnen ons team delen wij je naam, functie, telefoonnummer en woonplaats uitsluitend met de docent van ons team t.b.v. de scholing waar je voor hebt ingeschreven zodat er contact met je opgenomen kan worden als er een last-minute wijziging is. Elke docent heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
We bewaren je gegevens alleen zolang dat nodig is voor je scholing en tot 1 jaar daarna. Je kunt ten alle tijden vragen om je gegevens te laten verwijderen, m.u.v. de financiële administratie die wij van overheidswege verplicht zijn te bewaren.
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief maken we uitsluitend gebruik van je eigen inschrijving daarvoor na de scholing (via het evaluatieformulier) of je eigen aanmelding op het formulier tijdens congressen/symposia of via de Kicozo website. Je emailadres en andere gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.