Massage in de Zorg – scholing

voor professionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden,
werkzaam in de zorg, bij voorkeur aan het bed

 

Aanraken – welzijn en welbevinden

Aanraken en aangeraakt worden zijn basisbehoeften, misschien nu wel meer dan ooit. Bij verdriet, angsten, spanning en eenzaamheid kan een eenvoudige aanraking soms van grotere betekenis zijn als een gesproken woord. We mogen dan ook de waarde van aanraking en massage op ons emotionele en zelfs spirituele welzijn niet onderschatten. Na een kortere of langere aanraking of massage geven de ontvangers vaak aan zich minder angstig, eenzaam, boos, gefrustreerd of nerveus te voelen.

Een massage of aanraking die met liefde en aandacht wordt gegeven, kan bijdragen aan het verminderen van angsten en slaapproblemen, somberheid en eenzaamheid. Ook kan massage het zelfbeeld helpen verbeteren en de ontvanger het gevoel geven er weer toe te doen, ook in de laatste fasen van het leven.
Massage kan daarnaast het contact met het eigen lijf bevorderen en het helpen accepteren zoals het is, zoals na en tijdens ziekte, bij amputatie, een verlamd lichaamsdeel na CVA, bij Parkinson, spier- en zenuwziekten zoals ALS en MS en ook bij (beginnende) dementie.

Er zijn talloze vormen van massage die elk hun eigen waarde hebben. Bij Kicozo maken we vooral gebruik van ontspanningsmassages die extra comfort en welbevinden kunnen bieden aan diverse doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met dementie, chronisch zieken en mensen met kanker, of mensen in de laatste levensfase – de palliatieve zorg.

Training van vaardigheden van groot belang

Hoewel opleiding niet persé een voorwaarde is voor een goede en aandachtsvolle aanraking of massage, is het goed om je middels scholing technieken en vaardigheden eigen te maken. Niet alleen kunnen zorgvragers dan een gelijkwaardige massage ontvangen van een collega wanneer jij op vakantie bent of ziek. Ook kunnen we dan gemakkelijker onderzoek doen naar de waarde van massage in diverse sectoren van de zorg. Daarom kan het ook goed zijn wanneer we als zorgverleners min of meer gelijke technieken hanteren.

Kicozo’s campus 

Onze Kicozo campus is aangepast aan eventuele Covid omstandigheden. Daardoor kunnen wij met vertrouwen zeggen dat zolang de scholen normaal open zijn, onze scholingen veilig kunnen plaatsvinden als we allemaal rekening houden met elkaar en de richtlijnen.

 

 

Deze mooie scholingen worden door Kicozo verzorgd:

Cursus Hand- en Voetmassage in de Zorg

Tijdens de cursusdag Hand- en Voetmassage krijg je eerst een stukje theorie zodat je je ervan bewust wordt wat voor effect massage kan hebben en dat massage voor veel mensen en in veel toepassingen een weldaad kan zijn, maar dat er ook situaties zijn waarin het niet, of in aangepaste vorm kan. Ook krijg je informatie over geschikte massageolie.

Daarna ga je aan de slag met het leren en oefenen van massage van de handen en van de voeten, technieken die je op een heel laagdrempelige manier contact laat maken met de ontvanger. Na de dag ben je in staat korte, maar langdurig weldoende massages te geven om het welbevinden van de ontvanger te vergroten.

Accreditatie: accreditatie voor 3 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 3 contacturen en ca. 3 zelfstudie uren.

Data:

 • Nader in te vullen

Locatie:

 • Kicozo, Wernhout of in-company op jouw locatie

Lestarief:

 • Nader in te vullen c.q. op offerte

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 16

Massage in de Palliatieve Zorg

Werk je in de palliatieve zorg en wil je meer (of weer) kennis en ervaring opdoen met massage voor deze kwetsbare patientengroep? Meld je dan nu (alvast) aan voor deze intensieve cursus, gegeven door een ware expert en bijzonder therapeut, gespecialiseerd in de oncologie en palliatieve zorg!

Bij een ernstige ziekte ligt er veel nadruk op (het deel van) het lichaam dat ziek is. De behandelingen richten zich op de plekken die zijn aangetast en het is geen wonder dat ook veel gesprekken daarover gaan. Men zou bijna vergeten dat een lijf ook nog gezonde delen en functies heeft!
Pijn en andere klachten dragen bij zieke mensen vaak bij aan het gevoel dat het lichaam hen in de steek heeft gelaten, zeker wanneer geen genezing meer mogelijk blijkt en er alleen palliatief gehandeld kan worden.

Massage, het contact tussen jou als gever en de ontvanger, kan een grote weldaad vormen in een tijd van – toch vaak – verdriet, angsten en zorgen en klachten zoals pijn. Diverse studies tonen aan hoe waardevol massage kan zijn en de vele ervaringen van patiënten leren ons dat massage de kwaliteit van leven belangrijk ondersteunt.
Tijdens deze intensieve scholing leer je als professional in de zorg hoe je met kleine technieken en aangepaste druk weldadige massages geeft. We bespreken en behandelen massage van het hele lichaam, waarbij we het als het ware in stukjes hakken zodat je ook met deelmassages veel welbevinden kunt creëren bij de ontvanger. De nadruk ligt op het waardevolle contact tussen ontvanger en gever, waarbij je als gever ook zelf ontspanning en voldoening ervaart.
De lessen worden gegeven door een expert op het gebied van massage bij kwetsbare patiëntengroepen de aangewezen persoon om jou de technieken en vaardigheden te leren die je daarna gemakkelijk in de zorg kunt inpassen. Madeleine Kerkhof zal kort ingaan op diverse mogelijkheden om massageolie of massage crème te bereiden. Daarna ga je met je massagedocent aan de slag met de theorie en praktijk. Elke dag bestaat uit een stukje theorie, waarna de vaardigheden in ons praktijklokaal met verpleegbedden uitgebreid wordt geoefend. Denk aan nek-schoudermassage, gezichtsmassage, rugmassage, etc, etc.

De scholing wordt afgesloten een certificaat.
Accreditatie: accreditatie voor 30 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 30 contacturen en ca. 30 zelfstudie uren.

Data:

 • Nader in te vullen

Locatie:

 • Kicozo, Wernhout of in-company op jouw locatie

Lestarief:

 • nader te bepalen (btw vrijgesteld), incl hoogwaardige materialen, reader, koffie/thee (boterhammetjes zelf meebrengen).

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 12

 

Cursusdag Hoofd, Gezicht, Nek/Schoudermassage in de Zorg

Tijdens deze fijne en leerzame cursusdag leer je hoe groot de bijdrage is aan het welzijn van jouw patiënten door korte maar aangename massage van hoofd en gezicht, en/of van nek en schouders. Na een stukje theorie (je krijgt het ook tevoren opgestuurd om je in te lezen) en het uitreiken van een fijne massageolie is de rest van de dag gewijd aan de praktijk.

Je gaat aan de slag met het leren en oefenen van deze massagetechnieken die je op een heel laagdrempelige manier contact laat maken met de ontvanger. Na de dag ben je in staat korte, maar langdurig weldoende massages te geven om het welbevinden van de ontvanger te vergroten.

Accreditatie: accreditatie voor 6 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 6 contacturen en ca. 10 zelfstudie uren.

Data:

 • Nader in te vullen

Locatie:

 • Kicozo bij De Levensboom, Wernhout of in-company op jouw locatie

Lestarief:

 • Nader in te vullen c.q. op offerte

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 12

Massage in de Ouderen- en Dementiezorg

Werk je in de ouderen- en dementiezorg en wil je meer (of weer) kennis en ervaring opdoen met massage voor deze bijzondere clientengroep? Meld je dan nu (alvast) aan voor deze fijne korte cursus, gegeven door een van de allerbesten op haar vakgebied Barbara Van Ouytsel, i.s.m. Madeleine Kerkhof!

Op de 1e dag nemen Barbara en Madeleine je kort mee op een geurige reis naar het maken van een fijne massageolie met essentiële oliën, die je in de rest van de dag en die daarna kunt gebruiken om je massage mee te verrijken.
Voor fragiele ouderen zijn grote massages en het moeten ontkleden van grotere lichaamsdelen vaak te belastend. Daarom richt Barbara zich erop je via een empathische benadering, geheel afgestemd op de individuele zorgvrager, aanraking te laten ervaren voor de oudere met somatische klachten of dementie.
Vooral een zachte handmassage, voetmassage, massage van gezicht en hoofd zijn kleine en weinig tijd vergende weldaden voor deze cliënten. Te verwachten effecten zijn ontspanning, een gevoel van welbevinden en rust, kortom kleine moeite, groot effect!

Accreditatie: accreditatie voor 12 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 12 contacturen en ca. 20 zelfstudie uren.

Data:

 • Nader in te vullen

Locatie:

 • Kicozo bij De Levensboom, Wernhout of in-company op jouw locatie

Lestarief:

 • Nader in te vullen c.q. op offerte

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 12

Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op https://www.kicozo.info/algemene-voorwaarden-kicozo/