Kicozo Symposium 2024

    Symposium 2024:
Thema van Mond tot Kont

Programma volgt nog.

Datum 24 mei ’24
Locatie Tegelen (L):

Château Holtmühle

 

Tarief, inclusief lekkere vegetarische lunch, koffie, thee & afsluitende aangeklede borrel:
……… euro p/p (BTW vrijgesteld).

Eenmaal aangemeld geldt voor individuele deelnemers een wettelijke annuleermogelijkheid van 14 dagen (geldt niet voor deelname namens c.q. door organisaties). Daarna wordt bij annulering tot 8 weken tevoren € 50 als bijdrage in de onkosten in rekening gebracht. Van 1 maart t/m 15 april 2023 € 75. Annuleren kan alleen schriftelijk. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wel kun je je toegangsbewijs dan overdragen aan een ander.

De toewijzing van toegangsbewijzen en de workshopindeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. Vol = vol. Je kunt eventueel op de wachtlijst komen wanneer het symposium volgeboekt is.

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je vindt ze op: https://www.kicozo.info/algemene-voorwaarden-kicozo/