Categorie: Uncategorized

Symposium Kicozo

voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals in de palliatieve zorg vindt plaats op 20 november 2020 VOL Het symposium “Pijn in de Palliatieve Fase” staat in het teken van alle aspecten van pijn in de palliatieve fase. Het vindt plaats in De Reehorst in Ede. Het is verplaatsts van het Sanadome (Nijmegen) naar De Reehorst. De Reehorst […]

Klachtenreglement Kicozo

Klachtenreglement Kicozo Artikel 1: Begripsbepaling Klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de organisatie; Kicozo m.b.t. aantasting rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is geschaad. Klager/klaagster ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van de organisatie; Kicozo of de aangewezen wettelijk vertegenwoordiger. Beklaagde […]