Verdieping Complementaire Zorg en Spirituele Zorg in de Palliatieve Fase

Verdieping Complementaire Zorg en Spirituele Zorg in de Palliatieve Fase

Verdiepingsopleiding voor professionals in de zorg (voorkennis op het gebied van complementaire zorg is vereist).

Complementaire Zorg en Spirituele Zorg in de Palliatieve Fase

Wat is eigenlijk spiritualiteit? Het is niet eenvoudig om spiritualiteit te definiëren. Voor veel mensen heeft de term te maken met geloof of religie. Dat kan voor hen zowel een  positieve inspirerende betekenis hebben als een zekere weerstand oproepen. Voor anderen staat spiritualiteit voor zingeving, of juist voor zweverigheid of energieën van voorouders of andere overledenen. Spiritualiteit wordt in de richtlijn Spirituele Zorg van het IKNL (2010) mooi beschreven als dat ‘wat mensen ten diepste beweegt, wat hen inspireert en zin geeft aan hun bestaan’. Vaak zijn dat zaken die verbonden zijn met alledaagse dingen, maar ook kunnen diep religieuze of levensbeschouwelijke thema’s mensen bezig houden. Je zou spiritualiteit ook kunnen zien als ‘het zout in de pap’, datgene dat voor jou het leven de moeite waard maakt en ook zin kan geven wanneer het niet goed gaat, bij levensvragen of ernstige ziekte.

Bij ziekte, vooral als deze levensbedreigend of levensduur bekortend is, gaan veel mensen zichzelf vragen stellen. Dat kan variëren van de “waarom ik?” vraag, tot “wat heb ik fout gedaan”, of onzekerheden zoals “zal ik anderen tot last zijn?” Ook ernstig zieke kinderen kunnen hiermee worstelen, hoewel ze niet bezig zijn met het opmaken van de levensbalans en een droevige stemming bij hen meestal maar korte tijd duurt, afhankelijk van leeftijd en persoonlijkheid. Sommige mensen vragen zich af wat de zin is, of geweest zal zijn, van hun bestaan, of waarom zij ‘gestraft’ worden.

Levensvragen zijn overigens niet voorbehouden aan de patiënt, maar kunnen ook spelen bij naasten. Partners of kinderen, maar ook ouders van ernstig zieke kinderen kunnen tijdens het gehele ziekteproces en daarna worstelen met spirituele vraagstukken, die soms onderbelicht blijven omdat veel aandacht uitgaat naar de zieke. Ook bij zorgenden – professionals en vrijwilligers – kunnen existentiële vragen leven. Ernstige ziekte en dood kunnen je confronteren met de fysieke kwetsbaarheid van jezelf en de mensen in je persoonlijke omgeving.

Met complementaire zorg kunnen we deze vragen natuurlijk niet beantwoorden, maar wel kunnen we je extra handvatten geven. Vooral het werken met essentiële oliën kan vanwege de complexe beleving van geuren, vaak enorm bijdragen aan het welbevinden. Zo kunnen geuren een hernieuwd evenwicht helpen vinden, je omhullen met rust en kalmte of je juist een zetje geven om op een andere manier naar jezelf te kijken. Ook kunnen geuren een diep gevoel van troost en comfort bieden. Zachte massages of wrijvingen kunnen helpen nabij te zijn, terwijl een warm voetenbad een weldaad is voor de gewonde ziel.

In deze mooie verdiepingsdag kijken we naar hoe je met complementaire aromazorg, aquazorg, massage en ontspanningstechnieken bij kunnen dragen aan zingeving en levensvragen kunnen ondersteunen.

Bedoeld voor: professionals in de zorg met enige basiskennis op het gebied van complementaire zorg (minimaal aromazorg/therapie en massage). Twijfel je of je mee kunt doen? Mail me dan even.

Data:

  • Nader te bepalen c.q. incompany op aanvraag.
    Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur.

Investering:

  • 129 euro p/p (btw vrijgesteld).

Lokatie:

  • Kicozo bij De Levensboom, Wernhout (NBr).

Inhoud verzorgd door Kicozo, accreditatie wordt bij voldoende deelnemers aangevraagd voor 6 punten.

Aanmelden: uitsluitend via info@kicozo.nl.

PS:  Je ontvangt een inschrijfformulier. Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/