Verdieping Complementaire Zorg en Pijn (ook in de palliatieve fase)

Verdieping Complementaire Zorg en Pijn (ook in de Palliatieve Fase)

Verdiepingsopleiding voor professionals in de zorg (voorkennis op het gebied van complementaire zorg is vereist).

Complementaire Zorg en Pijn (ook in de Palliatieve Fase)

Inleiding

De Amerikaanse pijnspecialist Loeser ontwikkelde een pijnmodel, dat bestaat uit de nociceptie, de pijngewaarwording, de pijnbeleving en het pijngedrag. Voor de behandeling van pijn, zowel op de standaard bekende wijze als met complementaire zorg vormt dit model een goed houvast. Zo kan de zorg gericht zijn op de beïnvloeding van de nociceptie of op de pijngewaarwording. Maar de zorg kan zich ook richten op de pijnbeleving of het pijngedrag of op emotionele pijn. Het werken met complementaire methodieken zoals essentiële oliën, massage, aquazorg en ontspanningstechnieken kan een positief effect hebben op een of meerdere dimensies van pijn.

Complementaire Zorg

Op diverse gebieden kan aromazorg, het werken met essentiële olie in diverse toepassingen aan het comfort van de zorgvrager met pijn bijdragen. Sommige oliën kunnen zelfs al effectief zijn in verdamping. Ook is er relatief veel onderzoek beschikbaar naar de effecten van essentiële oliën op pijn via inwrijvingen of massage. Verder kan essentiële olie succesvol toegepast aan worden bij kompressen en baden. Sommige oliën stimuleren de afgifte van endogene opioïden en werken zo rechtstreeks in op pijn.

Afhankelijk van de aard van de pijn en de oorzaken kunnen massages weldadig ontspannend en pijn verlichtend werken. Hier kan met name gedacht worden aan stijfheid van spieren en banden, verkrampingstoestanden en dreigende contracturen en aan situaties waarbij stress en angst invloed op de pijn hebben. Uiteraard moet hierbij de juiste techniek en intensiteit worden gebruikt. Een grote bijdrage wordt geleverd door het hormoon oxytocine dat vrij komt door aandachtsvolle aanraking van de huid, dat een gevoel van welbehagen en ontspanning oproept. Inwrijvingen gebruiken we het meest op lokale pijnlijke plekken.

Met aquazorg kunnen we zeer goede resultaten bereiken bij pijn. Denk hierbij aan een warm kompres op de buik of op spieren en gewrichten, een koel kompres bij postherpetische pijn of een lauw koolzuurvoetbad bij neuropathie, stijfheid of vaatvernauwing (PAV = Perifeer Arterieel Vaatlijden).

Ook ontspanningsoefeningen kunnen belangrijk aan het de beleving van pijn en algemene ontspanning.

We nodigen je graag uit voor het volgen van onze opleiding met praktische, eenvoudig toe te passen handvatten rondom deze interventies.

Complementaire Zorg en Pijn 1 & 2

Tijdens deze dag(en) leer je complementaire interventies kennen die je zorg maximaal kunnen aanvullen, nauw aansluitend aan de IKNL richtlijn Pijn. De dagen staan in het teken van diverse soorten pijn, het pijnmodel van Loeser en de wijze waarop je de 4 complementaire zorgmethodieken in kunt zetten bij pijn. Je leert welke aromatische oliën en basisstoffen effectief kunnen zijn, gebaseerd op jarenlange ervaring en gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Je leert hoe je ze het effectiefst toepast bij pijn en leert om er op een veilige manier mee te werken door middel van verdamping, bij aanraking en massages, in baden en kompressen.

Je leert daarnaast meer over de praktische toepassing van aquazorg, het gebruik van water bij pijn zoals een kompres of een (voeten)bad. Deze interventies kunnen samengaan met essentiële oliën maar zijn ook zonder dat effectief. Ook leer je hoe je een koolzuur(voet)bad geeft. Verder gaan we in op ontspanning en visualisatie.

We bieden makkelijk toepasbare handvatten die nauw aansluiten op de dagelijkse zorg. Er is veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden.

Data:

  • 9 en 30 januari 2020
    Op verzoek ook incompany.

Tijden:

  • Aanvang 09.00 uur, afsluiting 15.30-16.00 uur.

Lokatie:

  • Kicozo bij De Levensboom, Wernhout.

Investering:

  • 269 euro (btw vrijgesteld).

Inhoud verzorgd door Kicozo, accreditatie bij voldoende deelnemers aangevraagd voor 12 punten.

Aanmelden: uitsluitend via info@kicozo.nl.

PS:  Je ontvangt een inschrijfformulier. Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/