Verdieping Complementaire Zorg en Dyspneu, COPD en Hoest in de Palliatieve Fase

Verdieping Complementaire Zorg en Dyspneu, COPD en Hoest in de Palliatieve Fase

Verdiepingsopleiding voor professionals in de zorg (voorkennis op het gebied van complementaire zorg is vereist).

Complementaire Zorg en Dyspneu, COPD en Hoest in de Palliatieve Fase

Zoals in de IKNL richtlijn Dyspneu (2010) te lezen is komt dyspneu voor bij 35% van de patiënten met kanker in de palliatieve fase en bij ca. 70% van de patiënten met longkanker. Dit sterk belastende symptoom komt voor bij 94% van de patiënten met COPD en bij 72% van de patiënten met hartfalen in het laatste jaar voor het overlijden. Door patiënten vaak als ‘kortademigheid’ of ‘benauwdheid’ aangeduid, wordt dyspneu wel omschreven als: ‘De bewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling, ofwel het gevoel dat de ademhaling tekortschiet’. Dyspneu wordt niet alleen als onaangenaam en vaak sterk bedreigend ervaren, maar vooral ook als een angstig gevoel. In alle definities en beschrijvingen van dyspneu komt het subjectieve en angstige karakter naar voren.

Hoest zien  we voorkomen bij uiteenlopende aandoeningen zoals longkanker, vena cava superior syndroom, een pneumonitis als gevolg van radio- of chemotherapie, bij astma of COPD, bij longembolie, bij aspiratie van vreemde lichamen of vloei-stoffen, of bij een oesophagotrachaeale fistel. Uiteraard kan hoest ook voorkomen bij een “eenvoudige” virale luchtweginfectie. Soms kan de oorzaak van de hoest behandeld worden, maar soms kan alleen het symptoom verlicht worden. Hoest kan gepaard gaan met het produceren van slijm, maar kan ook droog zijn, al naar gelang oorzaken. Dyspneu kan door hoest toenemen

Van alle klinische specialismen zijn long- en luchtwegaandoeningen wel de meest aangewezen pathologieën voor interventies met aromazorg. Essentiële oliën, mits goed gekozen en met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen, kunnen veel verlichting geven, maar ook ontspannende ademhalingsoefeningen of geleide visualisatie, voetmassage of interventies met aquazorg kunnen de kwaliteit van leven verbeteren.

Aansluitend op de IKNL richtlijnen COPD, Dyspneu en Hoesten, maar ook zijdelings onderwerpen besprekend zoals bijkomende luchtweg- en sinusinfecties, worden de diverse onderwerpen uitgediept en gekeken waar complementaire interventies passend zijn. Je bereidt een eigen inhalatie naar keuze en bespreekt samen de ervaringen.

Data:

  • Nader te bepalen c.q. incompany op aanvraag.

Investering:

  • 129 euro p/p (btw vrijgesteld). Inclusief zijn een uitgebreide reader, alle hoogwaardige materialen en koffie/thee.

Inhoud verzorgd door Kicozo, accreditatie wordt bij voldoende deelnemers aangevraagd voor 6 punten.

Aanmelden: uitsluitend via info@kicozo.nl.

PS:  Je ontvangt een inschrijfformulier. Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/