Madeleine Kerkhof

Madeleine Kerkhof – achtergrond

Madeleine heeft haar wortels in de verpleegkunde en is nu, ruim 25 jaar later, wereldwijd gerespecteerd expert op het gebied van Integrative Nursing, waarin zij scholingen en advies geeft over evidence en experience based complementaire zorg als onderdeel van integratieve zorg.

Madeleine realiseerde zich tijdens haar tijd in de verpleegkunde dat ze een holistischer manier van zorgen voor patiënten nastreefde waarbij niet alleen het zieke, maar ook het gezonde en het welbevinden van de hele mens centraal stond.

Na haar vertrek uit het ziekenhuis bestudeerde zij in binnen- en buitenland methodes en zorgvormen die aansloten bij haar visie. Niet alleen zocht zij naar de beste vormen van aanvullende zorg, deze moesten ook gebaseerd zijn op onderbouwing, veilig zijn en de standaard zorg niet in de weg staan. In 1998 startte zij haar praktijk voor natuurgeneeskunde De Levensboom, waarin zij chronisch zieken en mensen met kanker begeleidde naar een betere kwaliteit van leven, gebruikmakend van haar verpleegkundige kennis en elementen uit de natuurgeneeskunde.

Haar contacten in de zorg vroegen haar toenemend om handvatten om essentiële olien (door Madeleine al sinds 2001 AromaZorg genoemd), massage, het door haar ontwikkelde zorgconcept AquaZorg en ontspanningstechnieken zelf te kunnen toepassen in hun setting. Vooral hospices en extramuraal werkende zorgprofessionals waren geïnteresseerd, later gevolgd door verpleeghuizen en ook ziekenhuizen.

In 2010 richtte Madeleine Kicozo op, waarvan zij directeur en hoofddocent is. Hierin bracht zij haar lezingen, cursussen en opleidingen onder. Kicozo is CRKBO geregistreerd en een door het Kwaliteitsregister V&VN geaccrediteerde onderwijsorganisatie.

Hoewel complementaire zorg in alle zorgsettingen ingezet kan worden zijn Madeleine’s speciale interessegebieden de meest kwetsbare patiënten, zoals ouderen, de oncologie en palliatieve en terminale zorg. Ook in de zorg voor mensen met pijn en in de mond- en wondzorg is Madeleine’s expertise groot.

Madeleine en haar team spelen een sleutelrol bij de kennisoverdracht van evidence en experience based integratieve zorg in de zorg in Nederland en ver daarbuiten.

Madeleine is lid van diverse afdelingen van V&VN en adviseur van de afdeling Complementaire Zorg, lid van Palliactief (NL), AHNA, EONS, AIA en NAHA (VS) en IAAMA (Aus). Zij is een veel gevraagd spreker op conferenties over de hele wereld.
Zij was in 2019 genomineerd voor de prestigieuze Lifetime Achievement Award van de Association of International Aromatherapists (VS).
Haar CV (in het Engels) vindt je onder de foto.

Madeleine heeft diverse artikelen op haar naam staan in binnen- en buitenland en is de auteur van twee zeer gewaardeerde studieboeken voor zorgprofessionals, waaronder Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorgverlening (Kicozo 2013/2016), dat in 2015 in het Engels verscheen.

Madeleine is auteur van artikelen en boeken. Haar nieuwe boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg en Praktijk verscheen in 2020.

 

 

Kicozo  – Madeleine Kerkhof-Wellhüner Personal data

Madeleine Kerkhof, born 29-05-1962
Wernhoutseweg 142
4884 MD Wernhout
The Netherlands
Tel: +31 651 497 284
Website www.kicozo.nl
Email: info@kicozo.nl

Present activities

CEO and Head of Education of the Knowledge Institute for Integrative & Complementary (Nursing) Care from 2010;
Expert Educator Aromatherapy and other Complementary Therapies for Health Care Professionals from 1998;
Corporate Complementary Nursing Trainer of Groenhuysen Group – Nursing homes, Home Care, Parkinson Center, Hospice (NL);
Corporate Complementary Nursing Trainer of Riethorst Group – Nursing homes, Elderly Care, Huntington’s Disease, Home Care (NL);
Worldwide renowned Speaker / Presenter at conferences;
Advisor to Section Complementary Nursing of the Dutch Nurses Association (NL);
Owner / director of De Levensboom from 1998;
Formulator specialised aromatic products for the Sick and Dying at De Levensboom (2008 – 2018);
Chair Levensboom Foundation (registered charity for palliative care) from 2006 (NL);
Chair and Founder Knowledge Institute for Integrative & Complementary (Nursing) Care Hong Kong from 2017;
Member of the Dutch Nurses Association (NL);
Member of the Herbalist Guild (NL);
Member of the Kneipp Association (D);
Member of the American Holistic Nursing Association (AHNA – USA);
Member of  the National Association of Holistic Aromatherapy (NAHA – USA);
Member of the Alliance of International Aromatherapists (AIA – USA);
Author.

Training expertise mainly in the field of:

General nursing;
Oncology;
Palliative Care;
Elderly and dementia Care;
Mental Disability Care;
Pain Management;
Skin and Wound Care;
Oral Care;
Emotional Wellbeing;
CO2 Extracts.

Past professional activities & studies
Nursing (RN) 1978-1981;
Naturopathy, Hydrotherapy & Aromatherapy 1991 – 1994, trained (in house) at Ambassador Balneological Health Clinic Varna (BG);
Registered Chemist 1998 – 2001, Pharmacon (NL);
Naturopathic Practice De Levensboom 1998 – 2008 (NL);
Nutritional Medicine 2002 – 2004, SOE The Hague (NL) and self-study;
Accreditation by Board of Naturopathic Practices (HvNA, VNT) 2006 – 2008;
APA Electrotherapy for Pain Management 2004 – 2005 (NL);
Master in Hydrotherapy (Kneipp), 2008 – 2010, Kneipp School, Bad Wörishofen (Du);
Aromatherapist 1994 – 2018, numerous classes as well as self-study and online studies (minimum1000 hours);
Formulator natural skin care products Flores Cosmetics 2004 – 2005 (NL);
Extensive studies in CO2 extracts 2008 – 2018 in herbalism (private practice) and aromatherapy.
Advanced Clinical Aromatherapy I, 2017 with Rhiannon Lewis EORC, (Fr).

Publications
Clinical Aromacare, Aromatherapy in Health Care & Practice (published in Dutch in 2020, and English in 2023)
Complementary Nursing in End of Life Care (2015), ISBN 9789081767415 (published in Dutch and English).
CO2 Extracts in Aromatherapy, 50+ Extracts for Clinical Applications (2018), ISBN 9789081767439 (English).
Several articles in professional magazines (IJPHA USA, IJCA France, TvV Netherlands, Aromatherapy Times UK, Beyond Medicine Netherlands, Huntington Society Magazine Netherlands, VNGK Magazine Netherlands).