Webinar (deels) Complementaire Zorg en Pijn 3-daagse

Info & (deels Online) Scholing

Inleiding

Pijn

Het hebben – ervaren – van pijn kan een grote invloed hebben op ons welzijn. Pijn kan kortdurend zijn, zoals bijvoorbeeld een steek van een wesp, maar ook langdurig voorkomen, zoals bij brandwonden of grote letsels. We kennen acute pijn en chronische pijn, maar ook doorbraakpijn.

Pijn  kent meer dimensies dan alleen de pijnprikkel. Hoe mensen hun pijn ervaren, beleven en zich daarnaar gedragen kan heel verschillend zijn naar gelang de oorzaak en de persoonlijkheid van degene die het treft, inclusief zijn of haar omgeving. Dat maakt dat pijn altijd serieus genomen dient te worden en we op een holistische wijze naar pijn behoren te kijken.

Met complementaire zorg kunnen we op een holistische manier ondersteuning bieden bij pijn. Soms door de pijnprikkel te beïnvloeden – denk aan helicryse olie die de prikkel van de insectensteek direct verzacht. Soms kunnen we de beleving van pijn positief beïnvloeden, zoals lichte massage of ontspanningstechnieken bij chronische pijn of de pijn bij herstelprocessen. En soms kunnen we het gedrag bij pijn beïnvloeden, zoals lavendel of een voetenbad ter afleiding en ontspanning.

Model van Loeser

De Amerikaanse pijnspecialist Loeser ontwikkelde een pijnmodel, dat bestaat uit de nociceptie, de pijngewaarwording, de pijnbeleving en het pijngedrag. Voor de behandeling van pijn, zowel op de standaard bekende wijze als met complementaire zorg vormt dit model een goed houvast. Zo kan de zorg gericht zijn op de beïnvloeding van de nociceptie of op de pijngewaarwording. Maar de zorg kan zich ook richten op de pijnbeleving of het pijngedrag of op emotionele pijn. Het werken met complementaire methodieken zoals essentiële oliën, massage, aquazorg en ontspanningstechnieken kan een positief effect hebben op een of meerdere dimensies van pijn.

Op diverse gebieden kan aromazorg, het werken met essentiële olie in diverse toepassingen aan het comfort van de zorgvrager met pijn bijdragen. Sommige oliën kunnen zelfs al effectief zijn in verdamping. Ook is er relatief veel onderzoek beschikbaar naar de effecten van essentiële oliën op pijn via inwrijvingen of massage. Verder kan essentiële olie succesvol toegepast aan worden bij kompressen en baden. Sommige oliën stimuleren de afgifte van endogene opioïden en werken zo rechtstreeks in op pijn.

Afhankelijk van de aard van de pijn en de oorzaken kunnen massages weldadig ontspannend en pijn verlichtend werken. Hier kan met name gedacht worden aan stijfheid van spieren en banden, verkrampingstoestanden en dreigende contracturen en aan situaties waarbij stress en angst invloed op de pijn hebben. Uiteraard moet hierbij de juiste techniek en intensiteit worden gebruikt. Een grote bijdrage wordt geleverd door het hormoon oxytocine dat vrij komt door aandachtsvolle aanraking van de huid, dat een gevoel van welbehagen en ontspanning oproept. Inwrijvingen gebruiken we het meest op lokale pijnlijke plekken.

Met aquazorg kunnen we zeer goede resultaten bereiken bij pijn. Denk hierbij aan een warm kompres op de buik of op spieren en gewrichten, een koel kompres bij postherpetische pijn of een lauw koolzuurvoetbad bij neuropathie, stijfheid of vaatvernauwing (PAV = Perifeer Arterieel Vaatlijden). Ook ontspanningsoefeningen kunnen belangrijk aan het de beleving van pijn en algemene ontspanning. We nodigen je graag uit voor het volgen van onze opleiding met praktische, eenvoudig toe te passen handvatten rondom deze interventies. Ook is er uiteraard veel aandacht voor de mogelijke beperkingen en contra-indicaties, zodat je veilig en effectief leert werken en toch aandacht hebt voor de hele mens.

Complementaire Zorg en Pijn, 3-daagse (deels online)

voor professionals in de zorg met een vooropleiding, c.q. voorkennis in complementaire zorg in de zorg, meer speciaal AromaZorg / AromaTherapie.

Tijdens deze 3 fascinerende dagen (5 en 19 februari en een extra praktijkdag) krijg je meer inzicht in pijnmechanismen en leer je welke invloed pijn heeft op welbevinden maar ook hoe belangrijke factoren als angst invloed hebben op pijn.

Met niet-farmacologische interventies uit de complementaire zorg kun je een grote bijdragen leveren aan het positief beïnvloeden van pijnmechanismen, zoals de pijnprikkel maar ook de beleving van pijn en hoe mensen daarop reageren en omgekeerd.

Je leert welke aromatische oliën en basisstoffen effectief kunnen zijn, gebaseerd op jarenlange ervaring en gesteund door wetenschappelijk onderzoek.
Je leert hoe je ze het effectiefst toepast bij pijn en leert om er op een veilige manier mee te werken door middel van verdamping, bij aanraking en massages, in baden en kompressen.
Je leert daarnaast meer over de praktische toepassing van aquazorg, het gebruik van water bij pijn zoals een kompres of een (voeten)bad. Deze interventies kunnen samengaan met essentiële oliën maar zijn ook zonder dat effectief. Ook leer je hoe je een koolzuur(voet)bad geeft.

Verder gaan we in op ontspanning en visualisatie. We bieden makkelijk toepasbare handvatten die nauw aansluiten op de dagelijkse zorg.

De eerste twee dagen ga je online met je docent aan de slag (voor visuele en aromatische ondersteuning wordt gezorgd) en in de praktijkdag is veel aandacht voor het oefenen van verdere vaardigheden.

Met deze scholing kun je direct aan de slag in jouw setting in de zorg (of praktijk).
Je bent verpleegkundige of ervaren verzorgende, of therapeut die haar/zijn kennis wil uitbreiden op het gebied van pijn verlichting.
Idealiter heb je al enige basiskennis van het werken met essentiële oliën.

Data 2021:

  • vrijdagen 5 en 19 februari (online) en de praktijkdag op dinsdag 2 maart (of zonodig een latere datum)
  • vrijdagen 10 sept en 8 okt (online) en 19 nov (praktijkdag) 2021

Tijden:

  • Van 09.00 uur – 16.00 uur

Lokatie:

  • Kicozo / De Levensboom te Wernhout (N.Br)

Investering:

  • 425 euro p/p.

Inhoud verzorgd door Kicozo, accreditatie bij voldoende deelnemers aangevraagd voor 18 punten.

PS: datawijzigingen om dwingende redenen uitdrukkelijk voorbehouden. Check de data altijd even bij De Levensboom of Kicozo op actuele ontwikkelingen.

Aanmelden:

Je kunt je opgeven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

NB: In de huidige tijd, we schrijven 2020, besteden we extra zorg aan het gevoel van veiligheid van onze cursisten en studenten. Daarom hebben wij onze campus aangepast en hebben wij “covid-19 proof” (natuurlijk mede afhankelijk van hoe zij daar zelf mee omgaan) 12 plaatsen waar iedereen de ruimte krijgt om te leren en te oefenen.
Onze docenten gebruiken bij lessen waarin grotere nabijheid verlangd wordt, zoals massage of het aanleggen van kompressen, een mondkapje uit respect voor de ander en de behoefte aan een veilige leeromgeving.

Kicozo’s campus aangepast

Ons leslokaal op de Kicozo campus is aangepast aan de huidige omstandigheden. Daardoor kan ik met vertrouwen zeggen dat onze cursussen veilig kunnen plaatsvinden als we allemaal rekening houden met elkaar en de richtlijnen.

 

 

NB: In de huidige tijd, we schrijven 2020, besteden we extra zorg aan het gevoel van veiligheid van onze cursisten en studenten. Daarom hebben wij onze campus aangepast en hebben wij “covid-19 proof” (natuurlijk mede afhankelijk van hoe zij daar zelf mee omgaan) 12 plaatsen waar iedereen de ruimte krijgt om te leren en te oefenen.
Tevens zijn er voldoende mogelijkheden tussendoor de handen te ontsmetten, zijn er toiletten op afstand, papieren handdoekjes en is er eenrichtingverkeer ingesteld voor het binnengaan en verlaten van het gebouw. Er is voldoende (mechanische – ramen open) ventilatie. Breng  eventueel een shawl of (extra) trui mee.
Onze docenten gebruiken bij de lessen een mondkapje en/of vizier (van polycarbonaat) uit respect voor de ander en de behoefte aan een veilige leeromgeving.

 

Lees hier hoe we met elkaar waardevolle lesdagen kunnen delen:

Mondkapje verplicht bij bewegen binnen de school (aan jouw tafeltje niet natuurlijk).
Tafels en stoelen staan op voldoende afstand van elkaar.

Er zijn aparte buitendeuren voor aankomst en vertrek.
Bij het koffie of thee pakken houden we rekening met elkaar. Wanneer je dat liever doet ben je vrij je eigen thermoskan of flesje drinken en tussendoortje mee te brengen. Lunch was al iets waar je zelf voor zorgt.
Je kunt een extra shawl of trui meebrengen gezien de ventilatie, maar we verwarmen natuurlijk zo goed mogelijk.

Er zijn twee toiletten op ruime afstand van elkaar, voorzien van papieren doekjes, zeep- en desinfectie dispensers.
Voor het mengen en hanteren van flesjes en andere benodigdheden voor praktijk AromaZorg breng je desgewenst eigen handschoenen mee.
We verstrekken handschoenen voor lesdelen waarbij onderlinge aanraking nodig is.

 

Deze scholing(en) sluit(en) voor aan op het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde, Pijnverpleegkunde, Oncologieverpleegkunde, Palliatieve Zorg, Geriatrie, Eerstelijns verpleegkundigen, Zelfstandigen.