Jaaropleiding AromaZorg Jan – Nov 2023

Januari t/m november 2023

Ben jij…

  • professional in de zorg (thuiszorg, verpleeghuis, hospice, ziekenhuis)?
  • verpleegkundige, ervaren (min. niv.3) verzorgende of andere professional aan het bed?
  • degene die altijd al affiniteit had met complementaire zorg en/of met geurige oliën uit de aromatherapie?
  • degene die gaat voor extra kwaliteit van zorg, van leven en van sterven voor patienten/clienten?
  • degene die zoekt naar verdieping – eventueel na eerdere basiscursussen CZ – om echt met vertrouwen AromaZorg met zijn vele toepassingsmogelijkheden in te kunnen zetten en door te geven?
  • iemand die geboeid is door de mogelijkheden die het werken met geurige essentiele olien op alle niveaus te bieden kan hebben, maar dit veilig en zo onderbouwd mogelijk wil doen?
  • degene die know-how en vaardigheden wil verkrijgen om dit te bereiken en een jaar intensief bezig wil zijn met AromaZorg in de Zorg?
  • iemand die graag wil leren van excellente leraren op hun vakgebied?
  • die vrouw of man die zichzelf en haar/zijn zorgvragers het beste wil geven dat CZ te bieden heeft?

Als het antwoord “ja” is, dan is deze intensieve opleiding echt jouw ding! In 15 lesdagen en een (optionele, maar aan te bevelen) examendag leer je veilig, verantwoord en effectief met AromaZorg in de Zorg om te gaan en jouw zorgvragers het beste te geven dat de natuur “in huis” heeft. Met relatief eenvoudige handvatten leer je jouw zorg nog beter te maken op vele gebieden.

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor en gericht op de dagelijkse zorg, complementair aan de bestaande zorg, met een breed werkend maar beperkt en dus hanteerbaar aantal oliën, waarvan veel gebaseerd op evidence en experience, met direct inpasbare toepassingen. Daarnaast doe je ook kennis op omtrent fysiologie en pathologie en complementaire zorg daarbij. De dagen kennen een deel theorie en een praktisch deel met aandacht voor eigen bereidingen, het oefenen van toepassingen en het uitwerken van casuïstieken.

Verplichte literatuur: het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk; M. Kerkhof; te koop bij Kicozo via info@kicozo.nl.

De opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8 personen) van start.

Mochten er beperkingen (gaan) gelden vanwege Covid19, dan gaan de lessen online door en worden de praktijkgedeelten later ingehaald.

Programma

Dag 1

Kennismaken met elkaar

Uitleg over:
– Klinisch Redeneren
– De verdere lessen en casuïstiek uitwerkingen
– De praktijkdagen
– Je eindwerk

Botanica – het hoe, waar en winning van essentiële oliën en basisstoffen

Dinsdag 10 januari 2023

Dag 2

Basisstoffen en Basisolie

De Materia Aromedica –  essentiële oliën & CO2 extracten

Dinsdag 24 januari 2023

Dag 3

Massagedag

Dinsdag 7 februari 2023

Dag 4

Inhoudsstoffen;
Toepassingsmethoden.

Dinsdag 28 februari 2023

Dag 5

Geurbeleving

Angst
Onrust

Dinsdag 7 maart 2023

Dag 6

Depressie
Slapen

Dinsdag 21 maart 2023

Dag 7

Pijn, reumatologie

Dinsdag 4 april 2023

Dag 8

Longen & luchtwegen

Dinsdag 18 april 2023

Dag 9

Huid- & wondzorg I

Dinsdag 9 mei 2023

Dag 10

Huid- & wondzorg vervolg
Mondzorg / Obstipatie

Dinsdag 6 juni 2023

Dag 11

Waar sta je nu – Toetsingsmoment
Dinsdag 20 juni 2023 (online)

Dag 12

Spijsvertering – overigen zoals misselijkheid, darmproblemen, etc.

Dinsdag 12 september 2023

Dag 13

Hart, Bloeddruk, Bloedvaten

Dinsdag 26 september 2023

Dag 14

Neurologie / Geriatrie

Dinsdag 10 oktober 2023

Dag 15

Urologie / Gynaecologie /

Dinsdag 7 november 2023

Praktische informatie

LOKATIE: Wernhout (N.Br) op de mooie locatie van Kicozo bij De Levensboom / AromaZorg Zuster (NBr)

AANVANG 10 januari 2023.

ZOMERPERIODE JULI-AUG ideaal voor werken aan vaardigheden en eindwerk

LAATSTE LES 7 november 2023

TIJDEN: 09.00 – 16.00 uur

EXAMENDAG & DIPLOMERING woensdag (!) 29 november 2023.

Dagen: op dinsdagen, ongeveer elke 2-4 weken, mede afhankelijk van de (school)vakantieperioden en feestdagen.

Wijzigingen in het programma en eventueel online lessen uitdrukkelijk voorbehouden. Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Maximaal 14 deelnemers.

INVESTERING voor deze opleiding, incl. examen/beoordeling: 2459 euro (btw vrijgesteld). Betaling in termijnen is op voorwaarden mogelijk. Alle lesmaterialen en readers tijdens de lesdagen zijn inclusief. Je kunt tijdens de praktijklessen c.q. -dagen alle materialen dus oliën, basisstoffen, flesjes, etc gebruiken die bij de betreffende les horen. Verder de hele dag koffie/thee etc in Wernhout beschikbaar. Boterhammetjes zelf meebrengen.

Exclusief zijn: aanschaf van verdere materialen en het boek Klinische AromaZorg, Aromatherapie voor Zorg & Praktijk (verplichte literatuur).

Accreditatie: accreditatie voor 90 punten wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
De scholing kent 90 contacturen en ca. 270 zelfstudie uren.

Later kun je nog verdere verdiepingen/nascholingen volgen op het gebied van oncologie, palliatieve zorg, maar ook verloskunde, baby & mama, kinderen, etc.

Deelname aan 80% van de lessen geeft recht op een deelnamecertificaat of deelname aan het examen voor het diploma “Deskundige AromaZorg in de Zorg”.
Je hebt bij niet slagen recht op een herexamen (tegen extra vergoeding van de kosten).
Accreditatie wordt aangevraagd bij voldoende deelnemers. Eenmaal aangemeld en behoudens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor inschrijvingen van individuele cursusten, rekenen we bij annulering tot 2 maanden voor aanvangsdatum 25% annuleringskosten, tussen 2 maanden en 6 weken 50% en binnen 6 tot 4 weken voor aanvangsdatum 75%. Korter dan 4 weken voor aanvang van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven of je belangstelling kenbaar maken via info@kicozo.nl.

PS: aanmeldingen uitsluitend via info@kicozo.nl. Je ontvangt een inschrijfformulier.
Deelname is op volgorde van binnenkomst van het volledig ingevulde formulier. Vol is vol.
Op alle cursussen, ook in company, conferenties en onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Je vindt ze op http://www.kicozo.nl/algemene-voorwaarden-kicozo/

Deze opleiding sluit voor het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde aan op:

Zorgvrager gebonden taken

Kerntaak: verpleegkundige diagnosen stellen.

Competenties: Verkrijgen van grondige kennis over de basisprincipes van het werken met essentiële oliën, CO2 extracten, basisstoffen, etc. in verschillende toestanden en applicatiemogelijkheden, indicaties en contra-indicaties, mogelijke interacties, neveneffecten.
Kerntaak: resultaten formuleren en verpleegkundige interventies kiezen.
Competenties: Leren doelen te vertalen naar interventies, gebruik makend van de laatste nieuwe inzichten op het gebied van aromazorg en de toepassing, in aanvulling op en in combinatie met de gangbare zorg. Leren interventies te kiezen die met hun werking, indicaties, contra-indicaties, neveneffecten en mogelijke interacties met reguliere en/of complementaire behandelingen passend zijn in de gegeven situatie.

Kerntaak: uitvoeren van zorg.

Competenties: Leren de gehanteerde technieken (bereiden en toepassen aromatisch product) uit te voeren volgens de daarvoor geldende richtlijnen en inzichten. Leren observeren hoe de interventie op fysiek en mentaal niveau effect heeft (b.v. circulatie, ademhaling, pijnbeleving, ontspanning of activering, bevorderen van de slaap, comfort en gevoel van welbevinden). Leren wanneer en hoe de interventie aan te passen aan een zich veranderende situatie en reactietypen (interacties, gewenste of ongewenste reactie van de zorgvrager). Leren integreren van de interventies in de dagelijkse zorg.

Kerntaak: advies, instructie en voorlichting geven.

Competenties: Informatie en instructie kunnen geven over het zelf toepassen van geschikte interventies thuis of in de instelling (b.v. aanbrengen c.q. toedienen van het bereide product etc.). Advies bieden m.b.t. de te verwachten effecten en neveneffecten en instructies geven omtrent het aanpassen van de interventie (b.v. temperatuur aanpassen van het badwater, of de applicatietijd verkorten of verlengen). Advies geven wanneer deskundige assistentie ingeroepen dient te worden.

Professie gebonden taken

Kerntaak: deskundigheid in beroepsmatig handelen van collegae bevorderen.
Competenties: Instructies geven aan collega’s m.b.t. de aangereikte interventies in het kader van deze module, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen.

Deze opleiding sluit aan op het beroepsdeelprofiel Complementaire Verpleegkunde, maar door zijn diversiteit ook op nagenoeg alle andere beroepsdeelprofielen.